Martin Kobler, speciale afgevaardigde van de VN secretaris-generaal voor Irak: De VN heeft meer tijd nodig voor het vinden van een vreedzame en duurzame oplossing die de veiligheid en het welzijn van de mensen in Ashraf garandeert.

Martin Kobler, de speciale afgevaardigde van de VN secretaris-generaal voor Irak en hoofd van de VN ondersteuningsmissie voor Irak (UNAMI), heeft op 6 december verslag uitgebracht bij de VN-Veiligheidsraad in New York over de inspanningen van UNAMI voor een vreedzame en duurzame oplossing voor de Iraanse ballingen in Ashraf.

06-12-2011: Martin Kobler rapporteert aan de VN-Veiligheidsraad over de inspanningen van UNAMI voor de bescherming van Ashraf.
Meer dan 3.000 Iraanse dissidenten in Kamp Ashraf ten noorden van Bagdad lopen, wegens het ultimatum van Irak om hen eind december uit te zetten, gevaar om slachtoffer te worden van militair geweld, gedwongen verplaatsing en deportatie naar Iran.
De speciale afgevaardigde van de VN secretaris-generaal drong er bij de Irakese regering op aan om de deadline voor de sluiting van het kamp te verlengen om zo de inspanningen voor een vreedzame oplossing, die in overeenstemming is met het internationale recht, voldoende tijd en ruimte te geven.

“Er staan levens op het spel, die beschermd moeten worden “, zei Kobler. De Irakese regering is verplicht de veiligheid en het welzijn van de bewoners van Ashraf te waarborgen. Iedere dwangmaatregel, die tot bloedvergieten of verlies van mensenlevens zou kunnen leiden, is onaanvaardbaar.

Het hoofd van de UNAMI benadrukte dat er een oplossing moet worden gevonden die in overeenstemming is met het internationaal humanitair recht, de mensenrechten en de rechten van vluchtelingen. De VN-missie in Irak werkt daar hard aan. Er is vooruitgang geboekt, maar er zijn nog grote obstakels te nemen voordat er een plan is gemaakt dat alle partijen tevreden stemt.

De UNAMI bezoekt het kamp regelmatig en heeft in dit verband al talrijke gesprekken gehad met de Irakese regering. Ook VN secretaris-generaal Ban Ki-moon sprak hierover met de Irakese premier Maliki.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) is bereid om de procedure voor de erkenning van de mensen van Ashraf als asielzoekenden uit te voeren, maar heeft meer tijd nodig. Kobler benadrukte dat niemand van de bewoners van Ashraf onder dwang naar Iran gedeporteerd mag worden.

De speciale afgevaardigde  van de VN secretaris-generaal deed ook een beroep op de internationale gemeenschap om meer te doen voor het vinden van een vreedzame oplossing voor deze kwestie. Het probleem, aldus Kobler, is complex, maar niet onoplosbaar. Als alle partijen nu bewust van hun eigen verantwoordelijkheid handelen kan er een vreedzame en duurzame oplossing worden gevonden die zowel de veiligheid als het welzijn van de mensen in Ashraf garandeert.