10 december 2011 – Chef buitenlands beleid van de EU, Catherine Ashton: volledige steun van EU voor de acties van de Verenigde Naties om tot een oplossing te komen voor Ashraf, waarbij rekening wordt gehouden met de mensenrechten en het internationaal humanitair recht – procedure onder leiding van UNAMI en UNHCR is de beste en enige oplossing .

Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie en vicevoorzitter van de Europese Commissie (foto), heeft n.a.v. een ontmoeting met Martin Kobler, de speciale vertegenwoordiger van secretaris-generaal van de VN voor Irak en hoofd van de VN bijstandsmissie in Irak (UNAMI), op 9 december een verklaring gegeven over het standpunt van de EU inzake de situatie in Ashraf.

In Kamp Ashraf, ten noorden van Bagdad, lopen meer dan 3.000 Iraanse dissidenten gevaar om slachtoffer te worden van militair geweld, gedwongen verplaatsing en deportatie naar Iran, veroorzaakt door het ultimatum van Irak om hen eind december eruit te zetten.

Martin Kobler heeft op 6 december de Irakese regering al nadrukkelijk gevraagd om de deadline voor de sluiting van het kamp op te schuiven, om voldoende tijd en ruimte te geven voor een vreedzame oplossing in overeenstemming met het internationale volkerenrecht,. “Er staan levens op het spel, die beschermd moeten worden,” heeft Kobler benadrukt. Elke dwangmaatregel, die tot bloedvergieten of verlies van mensenlevens zou leiden , is onaanvaardbaar.

Op 9 december heeft de EU- chef buitenlands beleid Ashton volledige steun toegezegd aan Martin Kobler voor de inspanningen van UNAMI en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen UNHCR om het probleem op te lossen. Datzelfde heeft ze ook eerder in de week bij haar ontmoeting met VN secretaris-generaal Ban Ki-moon tot uitdrukking gebracht.

Catherine Ashton benadrukte: “De veiligheid van de mensen in Kamp Ashraf moet onze belangrijkste zorg zijn.” Het initiatief van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, Antonio Guterres – te weten het uitvoeren van de procedure voor de erkenning van de mensen in Ashraf als asielzoekers – en het werk van Martin Kobler zijn essentieel voor de oplossing van het probleem, met inachtneming van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht.

De EU-chef buitenlands beleid verklaarde verder dat ze in gesprekken met alle belanghebbenden, inclusief met de ministers van Buitenlandse Zaken van Irak en van de EU, benadrukt heeft dat de procedure onder leiding van UNAMI en UNHCR de beste en enige oplossing vormt, welke volledig ondersteund moet worden.
De speciale EU-gezant voor Ashraf, de Belgische diplomaat Jean De Ruyt, blijft constant in contact met de Verenigde Naties, o.a. om praktische manieren van samenwerking uit te werken.

Catherine Ashton sprak haar waardering uit voor het werk van Martin Kobler en riep alle partijen op om volledig mee te werken om tot een bevredigende oplossing te komen.