24 december 2011 – Oproep om de Iraanse oppositieleden te beschermen, die bij overdracht naar een nieuw kamp bedreigd worden met militair geweld.
Als gevolg van internationale druk en op aandringen van de secretaris-generaal van de VN heeft de Irakese regering zich onlangs bereid verklaard om het ultimatum voor de ontruiming van kamp Ashraf tot april 2012 uit te stellen.

Op 15 december verklaarde de Iraakse regering nog dat de deadline voor de uitzetting van eind dit jaar “onherroepelijk” was. Meer dan 3.000 Iraanse ballingen in Kamp Ashraf ten noorden van Bagdad liepen dus groot gevaar om eind december slachtoffer te worden van militair geweld, gedwongen verplaatsing en deportatie naar Iran. Daar lopen zij het risico van martelingen en massa-executies.

Gewonden na de aanslag door Irakese soldaten op Kamp Ashraf in april 

Nu wordt de deadline weliswaar opgeschoven, maar de Irakese regering staat erop dat 400-800 bewoners van Ashraf eind december verhuizen naar een ander kamp, “Camp Liberty”, in de buurt van Bagdad. De verplaatsing van de overige vluchtelingen volgt dan daarna. De Iraanse ballingen in Kamp Ashraf zijn in principe akkoord met die verplaatsing, maar willen wel garanties van de VN, de VS en de EU voor hun bescherming, zowel tijdens de verhuizing als tijdens hun verblijf in het nieuwe kamp, tot aan hun opname in derde landen.

De Irakese regering is tot nu toe niet bereid om de bescherming van de VS, de EU of door vredestroepen van de VN toe te staan, zodat de Iraanse ballingen van Ashraf terecht bang zijn om weerloos te worden overgeleverd aan agressie en represailles van gewapende Irakese troepen tijdens de overplaatsing naar, en hun verblijf in Camp Liberty. Op verzoek van het regime in Teheran zijn de burgers van Ashraf meerdere keren aangevallen door de Irakese troepen. Sinds 2009 zijn er door militair geweld in Ashraf 47 doden en meer dan 1000 gewonden gevallen. De represailles van het Irakese leger tegen de bevolking van Ashraf bestaan o.a. uit gijzelingen en het ontzeggen van medische zorg.
Amnesty International is op 22 december gestart met een internationale spoedactie voor de bescherming van de mensen van Ashraf. Amnesty wijst erop dat veiligheid van de Iraanse ballingen wordt bedreigd tijdens de verhuizing naar het nieuwe kamp, en roept op tot maatregelen om de Iraanse oppositieleden te beschermen.