6 januari 2012 – “We kunnen niet werkeloos toezien wanneer het bloed wordt vergoten van de mensen van Ashraf. Als we zwijgen maken we ons medeplichtig. Als we zwijgen laten wij toe dat er een misdrijf wordt gepleegd.”

15 Britse kerkleiders hebben een oproep gedaan om de Iraanse oppositieleden in kamp Ashraf in Irak te behoeden voor een bloedbad. Zij wijzen erop er geen garanties zijn voor de bescherming en de veiligheid van de bewoners van Ashraf, ondanks het akkoord dat op 25 december werd gesloten tussen de VN en de Irakese regering. De bisschoppen vragen de Verenigde Naties om doeltreffende bescherming voor de asielzoekers van Ashraf, die volgens het volkerenrecht het recht hebben op veiligheid en bescherming. De oproep werd onder meer ondersteund door de aartsbisschop van Armagh, Allen Harper, en de aartsbisschop van Wales, dr. Barry Morgan (foto).

Tegelijkertijd waarschuwde een aantal Britse parlementsleden ervoor om de toezeggingen van de Irakese regering over een veilige evacuatie van de Iraanse ballingen uit Ashraf naar een nieuw doorgangskamp niet te vertrouwen. Er komen steeds meer berichten dat de Irakese autoriteiten niet toestaan dat de omstandigheden in het nieuwe kamp vooraf worden gecontroleerd. Verder mogen de inwoners van Ashraf hun persoonlijke bezittingen niet meenemen. Mensenrechtenactivisten vrezen dat het doorgangskamp meer op een gevangenis lijkt en dat – ondanks andersluidende beloften aan de VN – de Iraanse ballingen van Ashraf het risico lopen om gedwongen geïnterneerd te worden.

Genève: wake van Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten voor de bescherming van Ashraf

Daarom stellen de Britse bisschoppen in hun oproep dat de internationale gemeenschap moet zorgen voor de bescherming van de vluchtelingen uit Ashraf. Zij roepen de VN-lidstaten op om de veiligheid van de Iraanse ballingen te garanderen tot aan hun vertrek naar derde landen. In de oproep staat onder meer:

“We kunnen niet werkeloos toezien wanneer het bloed wordt vergoten van de mensen van Ashraf. Als we zwijgen maken we ons medeplichtig. Als we zwijgen laten wij toe dat er een misdrijf wordt gepleegd. We doen een oproep aan de politieke leiders, die tot nu toe gezwegen hebben, om hun stem te verheffen en hun veroordeling uit te spreken over de evacuatie zonder internationale bescherming van de mensen van Ashraf in Irak.”