14 december 2011 – Patrick Kennedy: “.. Het gaat om 3.400 mensenlevens, en het is onze taak niet om over politiek te discussiëren. Dit gaat niet over politiek, het gaat over mensenrechten. Het gaat om onschuldige mensen die met de dood bedreigd worden als wij niets doen.”

Tijdens een conferentie, die op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, in Parijs werd gehouden, hebben politieke leiders, parlementariërs, juristen en mensenrechtenactivisten uit verschillende landen een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om de gedwongen uitzetting van Iraanse dissidenten uit Kamp Ashraf in Irak te voorkomen en zich in te zetten voor het opheffen van de deadline van eind december voor de ontruiming.

Meer dan 3.000 Iraanse ballingen in Kamp Ashraf, ten noorden van Bagdad, lopen door het uitzettingsultimatum van Irak gevaar om eind december slachtoffer te worden van militair geweld, gedwongen verdrijving en deportatie naar Iran. Daar kunnen zij worden geconfronteerd met martelingen en massa-executies.

De deelnemers aan de conferentie waarschuwden voor een bloedbad in Ashraf, mocht Bagdad vasthouden aan het uitzettingsultimatum. Ze deden een beroep op VS president Obama om zich tijdens zijn ontmoeting met de Irakese premier Maliki in Washington uit te spreken voor het opheffen van dit ultimatum en tegen elke gedwongen verplaatsing binnen Irak.

Er werd op gewezen dat de voorbereidingen, die getroffen worden voor de gedwongen ontruiming en vernietiging van het kamp, waar uitsluitend burgers wonen, plaatsvinden op verzoek van het regime in Teheran, dat de deportatie van de Iraanse dissidenten eist. De Iraanse ballingen in Kamp Ashraf zijn sinds 2009 al twee keer het slachtoffer geweest van zware aanvallen door het Irakese leger, waarbij bijna 50 doden en ca. 1.000 gewonden vielen.

Onder de deelnemers aan de conferentie in Parijs waren:
•    Philippe Douste-Blazy, plaatsvervangend VN secretaris-generaal en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk
•    Ingrid Betancourt, mensenrechtenactiviste en voormalig Colombiaans presidentskandidate, die in Colombia meer dan zes jaar gegijzeld werd
•    Patrick Kennedy, neef van John F. Kennedy en voormalig VS Congreslid
•    Aude de Thuin, oprichtster van het Women’s Forum
•    André Glucksmann, Frans filosoof en essayist
•    Bill Richardson, langdurig gouverneur en ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties
•    Geoffrey Robertson, prominent Brits advocaat en voormalig rechter bij het Speciale Hof voor Sierra Leone van de VN
•    Sid Ahmed Ghozali, voormalig premier van Algerije

De deelnemers aan de conferentie riepen op tot de volgende maatregelen voor een vreedzame en duurzame oplossing om de mensen in Ashraf te beschermen:

  • Opheffen van de deadline voor de sluiting van Kamp Ashraf einde dit jaar
  • Bescherming van de mensen van Ashraf door de permanente stationering van VN vredestroepen in het kamp – met garanties op bescherming door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Europese Unie
  • Stopzetten van de bezetting van het kamp door gewapende Irakese troepen
  • Het implementeren van een oplossing die de goedkeuring van zowel de inwoners van Ashraf heeft als van de Irakese regering
  • Het beëindigen van het afgrendelen van het kamp, en van de represailles, bedreigingen, en eisen tot deportatie jegens de bewoners van Ashraf.