11 januari 2012 – Günter Verheugen: “Als de veiligheid voor de inwoners van Ashraf niet wordt gegarandeerd betekent het opschuiven van de deadline voor het sluiten van het kamp hetzelfde als het uitstellen van een moordpartij.”

Tijdens een internationale conferentie in Parijs op 6 januari, waaraan vooraanstaande politici, parlementariërs, juristen en mensenrechtenactivisten uit diverse landen deelnamen, werd aandacht gevraagd voor de situatie van de Iraanse ballingen in Kamp Ashraf in Irak. Door een overeenkomst met de VN werd het ultimatum van de Irakese regering voor gedwongen uitzetting van eind 2011 weliswaar opgeschoven, waardoor het gevreesde bloedbad in Ashraf voor het moment is afgewend, maar de situatie van de mensen in Ashraf is noch steeds uiterst zorgwekkend.

De internationale inspanningen om tot een vreedzame oplossing te komen worden gesaboteerd door het regime in Teheran en zijn bondgenoten in Irak, die nog steeds gedwongen uitwijzing en deportatie van de Iraanse ballingen eisen. Zo bestaat er nog steeds het risico dat de asielzoekers in Ashraf slachtoffer worden van militair geweld, net zoals in april 2011, toen er bij een bloedbad 36 doden en honderden gewonden vielen onder de Iraanse oppositieleden.

De deelnemers aan de conferentie in Parijs steunden dan ook het voorstel van de voorzitter van het Iraanse Verzet, Maryam Rajavi ,om in Europa een speciaal congres te houden onder voorzitterschap van de speciale vertegenwoordiger van VN secretaris-generaal voor Irak, en met deelname van vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen, evenals van de speciale EU-gezant voor Ashraf, de afgevaardigde voor Ashraf van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en vertegenwoordigers van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, zodat de VN concrete en effectieve garanties van de internationale gemeenschap voor de bescherming en veiligheid van de mensen in Ashraf kan vaststellen.

Onder de deelnemers van de conferentie in Parijs waren:

  • Prof. dr. Rita Süssmuth, die geruime tijd Duitse Bondsdag voorzitter was
  • Günter Verheugen, expert op het gebied van buitenlands-, veiligheids- en ontwikkelingsbeleid, voormalig EU-commissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie
  • Patrick Kennedy, neef van John F. Kennedy en voormalig Amerikaanse congreslid
  • Philippe Douste-Blazy, plaatsvervangend secretaris-generaal en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk
  • John Bolton, voormalige VS ambassadeur bij de Verenigde Naties
  • Internationaal erkende juristen, zoals Michael Mukasey, voormalig procureur-generaal van de Verenigde Staten, en professor Ruth Wedgwood, directeur van het Instituut voor Internationaal Recht en Diplomatie aan de Johns Hopkins University en een expert op het gebied van de VN-vredesmacht
  • Alain Vivien, voormalig Frans minister van Europese Zaken

Volgens de overeenkomst met de Verenigde Naties kunnen de Iraanse ballingen stapsgewijs verhuizen naar het doorgangskamp Camp Liberty in de buurt van Bagdad, waar de verificatie van de vluchtelingenstatus van de Iraanse oppositieleden door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR kan plaatsvinden. Dat is voorwaarde voor de toelating van politieke vluchtelingen in derde landen.

Er zijn echter geen concrete internationale garanties inzake de bescherming, de veiligheid en het respect voor de mensenrechten van de Iraanse ballingen gedurende de hervestiging in het nieuwe kamp. Juristen waarschuwen dat een verhuizing zonder internationale garanties voor bescherming alleen maar tot meer bloedvergieten kan leiden. Dergelijke hervestigingsactiviteiten, die tegen de wil van de vluchtelingen en onder dwang plaatsvinden, druisen in tegen het internationaal recht.

Rita Suessmuth, die van 1988 tot 1998 Duitse Bondsdag voorzitter was, zei in Parijs dat de geplande verhuizing naar doorgangskamp Camp Liberty niet kan plaatsvinden zolang niet wordt voldaan aan de minimale normen voor mensenrechten en veiligheid. De internationale organisaties en de VS en de EU moeten er alles aan doen om de druk op Irak te vergroten.

Voormalig EU-commissaris Günter Verheugen zei o.a.: “Er is zeker iets bereikt. We hebben in ieder geval tijd gewonnen. Daarom steun ik ten volle wat hier zoal is gezegd, er moet worden onderhandeld over een nieuwe overeenkomst, welke de belangrijkste elementen moet bevatten: veiligheid voor alle inwoners van Kamp Ashraf bij de verhuizing naar Camp Liberty – een veilig transport. Bovendien veiligheid en bescherming in het kamp zelf. Respect voor ieders mensenrechten, inclusief die van de bewoners. En natuurlijk het creëren van naar internationale maatstaven adequate leefomstandigheden.”