Secretary-General with Mr. Philippe Douste-Blazy, Former Foreign Minister of France

20 januari 2012 – Parijs – Internationale conferentie over de situatie in Ashraf, fragmenten uit de toespraak van prof. dr. Philippe Douste-Blazy, cardioloog, plaatsvervangend secretaris-generaal en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk:

“Als arts ben ik verontwaardigd dat de Irakese autoriteiten op 2 januari, ondanks eerdere toezegging, drie patiënten uit Ashraf niet toelieten in het ziekenhuis. Hun behandeling werd op het laatste moment geweigerd. Al drie jaar lang wordt medische behandeling voor de inwoners van Ashraf geweigerd of belemmerd door de Irakese regering. Dit is een eigenmachtig, onmenselijk gedrag dat de afgelopen maanden al aan twaalf mensen het leven heeft gekost. Dit is absoluut onaanvaardbaar. Medische zorg is een van de fundamentele rechten van ieder mens. …

Ik wil niet dat de Irakese regering het akkoord met de VN misbruikt als nieuw middel om de bevolking van Ashraf te onderdrukken, als rechtvaardiging voor een gedwongen hervestiging. Dat zou de geschiedenis ons nooit vergeven. Als we dit willen voorkomen, is het noodzakelijk dat de internationale gemeenschap het regime in Bagdad duidelijk maakt dat de minimale eisen ten aanzien van de veiligheid van deze vluchtelingen moeten worden gerespecteerd.

De Irakese regering moet duidelijk worden gemaakt dat zij internationaal geboycot zal worden en verantwoordelijk is voor het uithollen van de overeenkomst met de VN door het nemen van draconische vergeldingsmaatregelen tegen de mensen in Ashraf.

De mensen in Ashraf hebben genoeg geleden, ze hebben al van veel zaken afstand moeten doen. We zeggen nadrukkelijk: het is genoeg. In de 21ste  eeuw kunnen wij zo’n onrecht niet accepteren. Ik ben hier vandaag om te helpen de wereld te informeren over deze bedreiging.

De VN en diens speciale vertegenwoordiger, zoals was omschreven in de brief aan de bewoners van Ashraf, zullen al het mogelijke doen om de veiligheid en het welzijn van de mensen van Ashraf te garanderen. De VN ondersteunt alleen een plan dat de fundamentele rechten van vluchtelingen respecteert.

Alleen met veiligheidsgaranties van de VS, de EU en de VN zijn de inwoners van Ashraf met een verhuizing akkoord gegaan. Zij vertrouwen erop. Daarom zijn we allemaal verantwoordelijk voor hun veiligheid tijdens en na de verhuizing. En natuurlijk kan deze hervestiging niet plaatsvinden in een kamp dat tot een gevangenis werd omgebouwd.
Het recht van de vluchtelingen op een eigen vrije ruimte, vrij van intimidatie en politieke pesterij, moet worden gerespecteerd. Hun recht op privé-eigendom mag niet geschonden worden. Zij hebben het recht om hun auto’s en hun privébezittingen mee te nemen.

De mensen in Ashraf hebben al veel leed moeten doorstaan voor hun verlangen naar democratie en in hun zoektocht naar vrijheid en vrede. Ze hebben te veel geleden, ze werden vervolgd in hun vaderland en in ballingschap wordt dit voortgezet. Zij hebben een hoge prijs betaald in hun moedige strijd. We zijn hier vandaag om een einde te maken aan dit lijden en om hun rechtmatige eisen te ondersteunen. Ik zal hiervan ook de VN secretaris-generaal, in wie ik een groot vertrouwen heb, in kennis stellen.”