“Het is de plicht van de Verenigde Naties om de weerloze mensen van Ashraf te beschermen en een veilig vertrek naar de westerse landen mogelijk te maken.”
De aartsbisschop van Wales, dr. Barry Morgan (foto), heeft een beroep gedaan op de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, António Guterres, om het doden van duizenden Iraanse dissidenten in Irak te voorkomen. De bisschop vreest voor het leven van de 3.400 politieke vluchtelingen die al sinds 1986 in kamp Ashraf in Irak wonen. Het regime in Teheran en zijn bondgenoten in Irak proberen door het sluiten van Kamp Ashraf de uitwijzing en deportatie van de Iraanse ballingen af te dwingen.

De aartsbisschop van Wales sprak zich uit tegen de sluiting van kamp Ashraf en deed een oproep aan de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) om de politieke vluchtelingen in Ashraf omgaand een collectief recht op asiel te verlenen, omdat de Irakese autoriteiten het niet toestaan dat de VN de individuele asielprocedures toepassen. Het recht hebben op asiel is een voorwaarde voor de opvang van vluchtelingen in derde landen. Daarna dient UNHCR ervoor te zorgen dat de inwoners van Ashraf kunnen vertrekken naar veilige landen.

Dr. Barry Morgan wees er ook op dat reeds 50 van de burgers van Ashraf door aanvallen van het Irakese leger werden gedood. Al drie jaar lang ligt Kamp Ashraf onder een onmenselijke blokkade, aldus de aartsbisschop. Medische zorg wordt nagelaten of verhinderd. Dit heeft al vele inwoners van Ashraf, waaronder een aantal kankerpatiënten, het leven gekost. “Het is de plicht van de Verenigde Naties om de weerloze mensen van Ashraf te beschermen en om een veilig vertrek naar de westerse landen mogelijk te maken.” – 27 januari 2012