De politieke gevangene Ali Afshari, die in de dodencel zit, is in kritieke toestand door inwendige bloedingen als gevolg van marteling in de centrale gevangenis van Orumieh.
Volgens berichten werd Afshari, een paar dagen nadat hij gemarteld was door gevangenispersoneel, overgebracht naar een ziekenhuis buiten de gevangenis. Na behandeling werd hij echter weer naar de gevangenis teruggebracht. Hij heeft inwendige bloedingen en is in kritieke toestand.

Deze Koerdische gevangene werd door het Revolutionaire Hof van Mahabad ter dood veroordeeld op beschuldiging van vijandschap met God. (Mensenrechtenactivisten in Iran – 24 januari 2012)