28 januari 2012 – De lidstaten van de Raad van Europa worden opgeroepen om positief te beslissen over het opnemen van Iraanse dissidenten uit Kamp Ashraf.

De politieke commissie van de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa heeft op 25 januari in een verklaring kritiek geuit op het feit dat Irak van Camp Liberty, waar de Iraanse ballingen van Ashraf zullen worden geherhuisvest, een soort gevangenis wil maken. Gezien de toenemende beperkingen die de Iraanse oppositie worden opgelegd, komt de verhuizing naar Camp Liberty op hetzelfde neer als een gedwongen verdrijving naar een gevangenis.

Terwijl de internationale gemeenschap streeft naar een vreedzame oplossing en de Iraanse ballingen van Ashraf al afstand hebben gedaan van veel van hun rechten, zullen deze inspanningen teniet worden gedaan door het Iraanse regime met behulp van de Irakese regering, aldus de politieke commissie.

De politieke commissie van de Raad van Europa doet een beroep op de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR), om niet te wachten tot de eventuele verhuizing, maar onmiddellijk en in Ashraf zelf al te beginnen met de asielprocedure en daardoor vertraging te voorkomen.

Verder worden de lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen om positief te beslissen over het opnemen van de Iraanse dissidenten uit Kamp Ashraf.
zur Erklärung des Politischen Ausschusses der Parlamentarischen Versammlung des Europarats