Zaterdag 18 februari 2012 – Website Verenigde Naties, 15-02-2012 – De secretaris-generaal volgt de situatie in kamp Ashraf op de voet. In de afgelopen maanden is de VN-missie voor Irak (UNAMI) onder leiding van de speciale vertegenwoordiger Martin Kobler en in nauwe samenwerking met de UNHCR, de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere betrokken lidstaten, onvermoeibaar en onpartijdig bezig om een vreedzame oplossing van deze kwestie te vinden.

Op verzoek van de secretaris-generaal heeft de regering van Irak de deadline om Kamp Ashraf te sluiten verschoven van 31 december 2011 tot 30 april 2012. De overeenkomst van 25 december 2011 tussen de Verenigde Naties en de regering van Irak heeft de basis gelegd voor een vreedzame en duurzame oplossing, waarbij zowel de soevereiniteit als de internationale humanitaire verplichtingen van Irak gerespecteerd worden.

De secretaris-generaal erkent de inspanningen van de regering van Irak om een tijdelijke doorgangslocatie te realiseren waar de bepaling van de vluchtelingenstatus voor de bewoners door de UNHCR kan plaatsvinden. Op 31 januari 2012 bevestigde de UNHCR dat de infrastructuur en voorzieningen van de tijdelijke doorgangslocatie in overeenstemming zijn met de internationale humanitaire normen zoals vastgelegd in bovengenoemde overeenkomst.

De secretaris-generaal is van mening dat de verhuizing nu onverwijld kan plaatsvinden. Hij verzoekt de Irakese autoriteiten en de bewoners van kamp Ashraf om samen te werken en het proces op een vreedzame manier te voltooien. De secretaris-generaal herhaalt dat de regering van Irak  primair verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn van de bewoners van kamp Ashraf. Tegelijkertijd dienen de bewoners van kamp Ashraf zich te houden aan de wetten van Irak. Elke provocatie of geweld moet worden vermeden en is onaanvaardbaar.

De secretaris-generaal herhaalt zijn oproep aan de lidstaten om bij te dragen aan een duurzame oplossing door de bewoners van kamp Ashraf die zich in derde landen willen vestigen te accepteren.

De secretaris-generaal wijst erop dat de Verenigde Naties al het mogelijke zal doen voor een vreedzame en duurzame oplossing.