21 februari 2012 – De asielzoekers beschuldigen de VN van valse toezeggingen over de bewoonbaarheid van het kamp. Ondanks eerdere toezeggingen van de VN voldoen de condities in Camp Liberty op geen enkele manier aan de internationaal aanvaarde humanitaire normen. 397 Iraanse activisten van de oppositie, die eerder woonden in de al 25 jaar bestaande nederzetting Ashraf, zijn op 18 februari op advies van de Verenigde Naties overgeplaatst naar dit doorgangskamp bij Bagdad.

Volgens berichten van de asielzoekers zijn de omstandigheden in Camp Liberty mensonwaardig:

De watertoevoer is gebrekkig en ontoereikend. Het kamp is niet aangesloten op de waterleiding. Het water wordt door een tankwagen aangevoerd, maar niet in voldoende hoeveelheden. De bewoners hebben vooral gebrek aan water voor het reinigen van de wooncontainers en het sanitair, die buitengewoon smerig aangetroffen werden.

In de helft van het kamp is geen elektra. De twee bestaande generatoren zijn niet voldoende voor de stroomvoorziening. De sanitaire voorzieningen en de hygiënische omstandigheden zijn mensonwaardig. De meeste toiletten zijn kapot en onbruikbaar. Veel hebben geen watervoorziening.

De riolering is niet intact, zinkputten worden niet geleegd. omdat de benodigde technische faciliteiten na het terugtrekken van de Amerikaanse troepen zijn geplunderd. Gezien deze omstandigheden bestaat er risico voor het uitbreken van ziektes.
De asielzoekers verwijten de VN van het doen van valse beloftes over de bewoonbaarheid van Camp Liberty.

Achtergrond:

De meer dan 3.000 Iraanse bannelingen in kamp Ashraf, onder wie 1.000 vrouwen, zijn politieke vluchtelingen die door de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) erkend zijn als asielzoekers. Dus hebben ze recht op bescherming, veiligheid en humanitaire hulp volgens het internationaal recht.

Het regime in Teheran en zijn bondgenoten in Irak proberen de uitzetting af te dwingen van de Iraanse ballingen uit de nederzetting Ashraf, waar ze meer dan 25 jaar gewoond hebben. Terwijl ze de mensen van Ashraf als terroristen belasterd hebben, dreigt de Irakese regering met sancties als niet alle Iraanse ballingen van  Ashraf eind april 2012 vertrokken zijn uit Irak. Het Irakese leger gaat door met represailles en blokkades om de vluchtelingen te dwingen Ashraf te verlaten.

De inwoners van Ashraf moeten eerst worden gehuisvest in het provisorische kamp “Camp Liberty” in de buurt van Bagdad, dat net een gevangeniskamp is. Bijna 400 vrouwen en mannen uit Ashraf zijn daar op 18 februari heengebracht.

Mensenrechtenactivisten hebben gewaarschuwd dat de Iraanse vluchtelingen daar niet adequaat beschermd zijn en dat ze acuut gevaar lopen om slachtoffer te worden van militaire willekeur, ernstige schendingen van de mensenrechten en deportatie naar Iran. De mensen van Kamp Ashraf, waar uitsluitend burgers wonen, zijn sinds 2009 het slachtoffer geweest van twee slachtpartijen begaan door het Irakese leger, waarbij bijna 50 doden en meer dan 1.000 gewonden vielen.

Mensenrechtenactivisten eisen dat de vluchtelingenorganisatie van de VN onmiddellijk een collectief recht op asiel afgeeft aan de politieke vluchtelingen van Ashraf. De status van asielgerechtigde is voorwaarde voor het opnemen van de Iraanse ballingen in derde landen.