25 februari 2012 –  De asielzoekers verwijten de VN hun toezeggingen over de omstandigheden in Camp Liberty niet te zijn nagekomen. Ze voelen zich vooral bedreigd door de massale aanwezigheid van gewapende Irakese troepen in het kamp.

De ca. 400 Iraanse ballingen, die op 18 februari op advies van de VN vanuit Ashraf zijn overgeplaatst naar het doorgangskamp Camp Liberty vlakbij Bagdad , hebben opnieuw een beroep gedaan op de VN  secretaris-generaal om ervoor te zorgen dat ze in Camp Liberty worden behandeld volgens de internationaal aanvaarde humanitaire normen. Gezien de mensonwaardige en onaanvaardbare omstandigheden in Camp Liberty willen zij garanties voor hun veiligheid en hun rechten. Anders zijn ze niet bereid zijn om daar te blijven en zien ze een terugkeer naar Ashraf als de enige oplossing. Zolang de omstandigheden in Liberty niet veranderen zullen andere Iraanse ballingen uit Kamp Ashraf er niet in toestemmen daarheen te verhuizen.

Camp Liberty: gevangeniskamp voor 400 Iraanse dissidenten

De asielzoekers verwijten de VN hun toezeggingen over de omstandigheden in Camp Liberty niet te zijn nagekomen. Ze voelen zich vooral bedreigd door de massale aanwezigheid van gewapende Irakese troepen in het kamp. Camp Liberty is een detentiecentrum, dat de Iraanse vluchtelingen niet mogen verlaten. Er zijn 150 met machinegeweren gewapende soldaten en politieagenten aanwezig. Ze bemannen een aantal controleposten in het woongebied van de Iraanse ballingen, dat met een bijna vier meter hoge muur omringd is, en patrouilleren daar. Gezien de infiltratie van het Irakese leger door agenten van het regime in Teheran, is dit een levensgevaarlijke bedreiging voor de vluchtelingen.
Daarnaast is het hele kamp voorzien van bewakingscamera’s en afluisterapparatuur, waarmee alle bewegingen en gesprekken van de kampbewoners geregistreerd worden.

Bewakingscamera’s en afluisterapparatuur in Camp Liberty

De Iraanse oppositieleden, die uit Ashraf, waar ze jarenlang gewoond hebben, zijn vertrokken om een nieuw bloedbad door Irakese militairen te voorkomen, verlangen van de VN dat ze, in overeenstemming met hun verplichtingen, ervoor zorgen dat omstandigheden in Camp Liberty zodanig worden gewijzigd dat het niet langer een gevangenis kamp is, maar een vluchtelingenkamp.
De asielzoekers eisen onder meer:

  • Het terugtrekken van alle gewapende troepen uit het kamp, het verwijderen van alle bewakingscamera’s en afluisterapparatuur; in overleg met de bewoners mogen er alleen ongewapende politieagenten worden toegelaten in het kamp.
  • Vrije en directe toegang tot medische zorg in Irak, en van advocaten en familieleden, alsmede constant toezicht op de situatie in Camp Liberty door VN-personeel.
  • Bewegingsvrijheid van de kampbewoners, anderzijds moet het gebied dat aan de Iraanse ballingen is toegewezen uitgebreid worden
  • De infrastructuur in Camp Liberty moet worden aangepast aan de behoeften van de 400 inwoners, inclusief de levering van drink- en industrieel water, elektriciteit en riolering.
  • De veiligheid en bescherming van alle burgers, zonder uitzondering, moet worden gewaarborgd door de VN, de VS en de Irakese regering tot ze zijn opgenomen in derde landen. Niemand mag onder dwang worden weggevoerd naar een andere locatie.
  • De roerende goederen en de voertuigen, welke de Iraanse oppositieleden in Ashraf moesten achterlaten, moeten naar Camp Liberty worden gebracht, zodat de asielzoekers  door deze te verkopen geld kunnen verkrijgen voor hun levensonderhoud. De onroerende goederen van de Iraanse ballingen in Ashraf mogen onder toezicht van de VN worden verkocht om de verhuizing van de politieke vluchtelingen naar derde landen te kunnen financieren.