24 februari 2012 – In tegenstelling tot de toezeggingen van de VN voldoen de omstandigheden in Camp Liberty niet aan de internationaal geldende humanitaire normen. In Camp Liberty, waarnaar op 18 februari ca. 400 Iraanse ballingen vanuit Kamp Ashraf zijn overgeplaatst heeft de ervaring van de afgelopen dagen geleerd dat de infrastructuur van dit kamp, waaronder de water- en elektriciteitsvoorziening, niet voldoet aan de behoeften van 400 bewoners.

Op 23 februari werden delen van het kamp nabij het woongebied van de vluchtelingen verontreinigd door een breuk in de hoofdafvoer van de afvalwatertank. De Iraanse ballingen konden met zandzakken voorkomen dat het woongebied werd overstroomd door rioolwater. Tijdens dit voorval waren de speciale vertegenwoordiger van VN secretaris-generaal, Martin Kobler, en een vertegenwoordiger van de Irakese regering in het kamp aanwezig.

De riolering in Camp Liberty is niet intact, zinkputten en afvalwatertanks worden onvoldoende geleegd, doordat de benodigde technische faciliteiten na het terugtrekken van de Amerikaanse troepen werden geplunderd. Gezien deze omstandigheden bestaat er gevaar voor het uitbreken van ziektes.

De asielzoekers vragen opheldering aan de VN waarom ze de toestand van het kamp hebben voorgesteld als in overeenstemming met de humanitaire normen en waarom ze de overplaatsing onder deze onmenselijk omstandigheden hebben goedgekeurd.