8 maart 2012 – “Met afschuw hebben we de afgelopen twee jaar gezien hoe gewapende Irakese strijdkrachten de ongewapende inwoners van Ashraf, waaronder veel vrouwen, hebben aangevallen, vermoord en verminkt.”

De internationale protesten tegen de bedreigende en mensonwaardige omstandigheden in Camp Liberty bij Bagdad houden aan. Er worden daar ongeveer 400 Iraanse asielzoekers vastgehouden. Deze Iraanse oppositieleden zijn op 18 februari op advies van de VN vanuit Ashraf, waar ze al 25 jaar woonden, verhuisd naar het doorgangskamp Camp Liberty. Irak dreigt met uitzetting van de overige Iraanse ballingen van Kamp Ashraf.

In een brief , die is gepubliceerd in de Britse krant The Guardian, hebben parlementariërs, bisschoppen en mensenrechtenadvocaten uit Groot-Brittannië een beroep gedaan op de EU, de VS en de VN om zich in te zetten voor de mensenrechten van de Iraanse vluchtelingen van Ashraf en hun gedwongen overplaatsing naar Camp Liberty niet toe te staan.

“Met afschuw hebben we de afgelopen twee jaar gezien hoe gewapende Irakese strijdkrachten de ongewapende inwoners van Ashraf, waaronder veel vrouwen, hebben aangevallen, vermoord en verminkt. De huidige omstandigheden in Camp Liberty geven aanleiding tot nieuwe bezorgdheid over de veiligheid van de bewoners “, aldus de brief, die werd geïnitieerd door meerdere parlementariërs van het Britse Lager- en Hogerhuis. Tot de ondertekenaars behoren oud-minister van Binnenlandse Zaken Lord Waddington, gerespecteerde juristen en zeven bisschoppen.

Meer Informatie

Intussen heeft de Italiaanse mensenrechtenorganisatie EveryOne Group een schrijven gericht aan de VN secretaris-generaal. De organisatie, die zich vooral inspant voor de rechten van minderheden en migranten, wees in de brief op de ernstige schendingen van de rechten van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty en eiste het terugtrekken van alle gewapende troepen uit het kamp. De mensenrechtenactivisten deden een oproep om onder de huidige omstandigheden geen andere Iraanse ballingen vanuit Kamp Ashraf naar Liberty te verplaatsen.