13 maart 2012 – De VN betreurt het dat er in Iran steeds meer mensen worden geëxecuteerd. Alleen al in het afgelopen jaar werden er 670 executies geregistreerd. Vooral het stenigen is een bijzonder wrede methode die nog steeds wordt toegepast.

Volgens gegevens van de VN worden er in Iran, ondanks internationale oproepen, steeds meer mensen geëxecuteerd, verklaarde de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran op 12 maart bij de Mensenrechtenraad van de VN in Genève.

Van de in 2011 geregistreerde terechtstellingen vonden er 249 in het geheim plaats, terwijl er 421 officieel werden bekendgemaakt, aldus de  VN-rapporteur Ahmed Shaheed. Sinds 2003 worden er ieder jaar meer veroordeelden gedood. Bovendien werden er in 2011, ondanks een intussen uitgevaardigd verbod , weer delinquenten gedood door de bijzonder wrede methode van steniging.