16 maart 2012 – Veiligheidsagenten van de inlichtingendienst in Isfahan in de Islamitische Republiek Iran hebben, aldus berichten die in de afgelopen weken zijn binnengekomen bij het Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC), op woensdag 22 februari 2012 in Isfahan in een geplande actie verscheidene christenen opgepakt. De betreffende personen zijn individueel bij hen thuis gearresteerd en vervolgens overgebracht naar een onbekende locatie.

Bronnen dicht bij het IHRDC bevestigen dat Giti Afrouz Hakimpour, een 78-jarige christelijke vrouw, een van de bij de actie gearresteerde personen is. Hakimpour, die alleen woont, werd op 22 februari om zes uur ’s morgens thuis opgepakt door veiligheidsagenten. De agenten doorzochten het huis van Hakimpour drie uur lang en namen een groot aantal persoonlijke bezittingen van haar in beslag, waaronder haar paspoort, bankdocumenten, pensioenboekje, de eigendomsakte van haar huis, autoregistratiebewijs, bijbels en andere religieuze lectuur, haar computer en mobiele telefoon, documenten die ze had laten vertalen, haar rijbewijs, persoonlijke correspondentie en andere zaken. Nadat de agenten haar woning hadden doorzocht, brachten ze Hakimpour over naar het bureau van de inlichtingendienst in Isfahan in de Hashst-Behesht-straat.

Ooggetuigen melden dat de veiligheidsagenten na de gevangenzetting van Hakimpour opnieuw haar huis binnengingen en haar bezittingen doorzochten. Na de doorzoeking zag het huis eruit alsof het geplunderd was – het meubilair was ondersteboven gegooid, fotolijsten waren van de muren gehaald en tegen de grond gegooid en laden en kleerkasten waren overhoop gezet.

Hakimpour is een gepensioneerde verpleegster en hoofd verpleegkunde die vele jaren heeft gewerkt voor de gezondheidsdienst van het Iraanse Nationale Olie Instituut in de stad Abadan en Masjid-Solaiman. Hakimpour is afkomstig uit een vooraanstaande christelijke familie in Isfahan en is lid van de Anglicaanse Kerk van Iran. De Hakimpours zijn oorspronkelijk joods, maar hebben zich lang geleden bekeerde tot het christendom.

De inlichtingenagenten beschuldigden Hakimpour van het bekeren van mensen tot het christelijke geloof bij haar thuis, maar tot nu toe heeft geen enkele rechtbank een officiële aanklacht tegen haar ingediend.

Vanwege haar hoge leeftijd en dankzij de inspanningen van de leiders van de Anglicaanse Kerk is Hakimpour op 25 februari 2012 vrijgelaten uit het bureau van de inlichtingendienst in Isfahan.

Sinds haar vrijlating wordt Hakimpour onafgebroken in de gaten gehouden door veiligheidsagenten. Sommige vrienden van Hakimpour zijn bang om contact met haar te zoeken omdat ze eveneens bedreigd zijn met ondervraging door de veiligheidsdienst.

Verder had Hakimpour voor haar arrestatie een reis naar het buitenland gepland om haar familie te bezoeken en een vliegticket gekocht, maar ze kan nu niet reizen. Haar paspoort en andere identificatiedocumenten zijn in beslag genomen, zodat ze op dit moment volgens de Iraanse wet geen identiteit heeft.

Daarnaast heeft Hakimpour niet langer toegang tot haar bankrekening omdat haar bankrekeningboek en andere bankdocumenten in beslag zijn genomen. Ze heeft daarom enkele waardevolle bezittingen moeten verkopen om in haar levensonderhoud te voorzien. Het is onduidelijk hoelang ze zichzelf op deze manier kan onderhouden.

Op woensdag 22 februari, de dag waarop Hakimpour werd opgepakt, pakten veiligheidsagenten uit Isfahan ook Hekmat Salimi op, een Iraans en Farsi sprekende christelijke pastor en dichter. Salimi werd gearresteerd in Fooladshahr in de provincie Isfahan. De agenten namen persoonlijke bezittingen van Salimi in beslag en brachten hem over naar een onbekende locatie. Voorafgaand aan deze arrestatie is Salimi al verscheidene keren opgepakt vanwege zijn christelijke geloofsovertuiging, waaronder bij een actie van veiligheidsagenten in augustus 2003. Na zijn arrestatie in 2003 werd hij gedurende enige tijd vastgehouden in de Dastgerd-gevangenis in Isfahan.

De recente arrestaties beperken zich niet tot de hierboven genoemde personen. Het IHRDC zal meer informatie over deze arrestaties openbaar maken zodra die binnenkomt.

De Iraanse autoriteiten schenden met de arrestatie en behandeling van Hakimpour en Salimi tal van afspraken die zijn vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (ICCPR), dat ondertekend is door de Islamitische Republiek Iran. Het optreden van de Iraanse overheid in deze zaken is met name in strijd met artikel 9 (individuele vrijheid en veiligheid), artikel 12 (vrijheid van beweging) en artikel 18 (vrijheid van religie en geloof) van het ICCPR, en de Iraanse overheid schendt daarmee haar internationale verplichtingen en beloften.