24 maart 2012 – De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben op 23 maart in Brussel de sancties tegen Iran aangescherpt. Hiermee reageert de EU op de aanhoudende schendingen van de mensenrechten in het land.

Executies in Iran: terreur van het regime tegen de bevolking
De ministers hebben een reisverbod opgelegd aan 17 Iraniërs die een leidende rol hebben gespeeld bij het gewelddadig onderdrukken van de oppositie. Zij hebben ook ingestemd met een nieuw olie-embargo tegen Iran. Met dit embargo wil de EU de financiering van het Iraanse nucleaire programma bemoeilijken.

Verder besloten de EU ministers van Buitenlandse Zaken tot een verbod op de levering van apparatuur en software waarmee het Iraanse regime telefoongesprekken en internet communicatie kan controleren. Daarnaast weden de bestaande sancties van de EU tegen Iran wegens het schenden van de mensenrechten met een jaar verlengd.

Op 19 maart hadden de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel al in een verklaring hun bezorgdheid uitgesproken over de verslechterende mensenrechtensituatie in Iran. Ze waren vooral gealarmeerd door de dramatische toename van het aantal executies in de afgelopen maanden en door het systematisch onderdrukken van de Iraanse bevolking. In de verklaring werd erop gewezen dat in Iran advocaten, journalisten, vrouwen, bloggers en mensen die behoren tot etnische of religieuze minderheden of leden van de oppositie, worden lastiggevallen en gearresteerd wegens het uitoefenen van hun legitieme recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering.

De ministers deden voor de zoveelste keer een beroep op het  regime in Teheran om “de internationale verplichtingen inzake de mensenrechten, die door Iran zijn aangegaan, na te komen.” In het bijzonder drongen ze er bij het regime op aan om “onmiddellijk alle politieke gevangenen vrij te laten en de executies te stoppen.”
Volgens persberichten