25 maart 2012 – Volgens het recente rapport van de speciale rapporteur is de situatie van de mensenrechten in Iran dramatisch verslechterd.

Tijdens de bijeenkomst op 22 maart in Genève heeft de van de VN een resolutie aangenomen waarbij het mandaat van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran is met een jaar is verlengd. Daarmee houden de VN-lidstaten rekening met het feit dat het schenden van de mensenrechten in Iran blijft toenemen.

De speciale VN-rapporteur Ahmed Shaheed zal nog een jaar de situatie van de mensenrechten in Iran analyseren en daarover verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad van de VN. Voor de uitbreiding van het mandaat hebben onder andere Duitsland, dat op dit moment geen lid is van Mensenrechtenraad, en Oostenrijk zich ingezet.

De Mensenrechtenraad doet een beroep op het Iraanse regime om samen te werken met de speciale VN-rapporteur, hem in het land toe te laten en alle noodzakelijke informatie te geven om zijn opdracht correct uit te kunnen voeren. Eerder weigerde het regime in Teheran iedere samenwerking met de VN-gezant.

Volgens het recente rapport van de speciale rapporteur is de situatie van de mensenrechten in Iran dramatisch verslechterd. Alleen al in 2011 zijn er volgens de VN minstens 670 personen geëxecuteerd. Ook de wrede executiemethode van steniging wordt er weer toegepast.