5 april 2012 – Het hoofd van de Anglicaanse Kerk van Ierland deed een beroep op de VN, de VS en de EU om de verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming van de asielzoekers.
Het hoofd van de Anglicaanse Kerk van Ierland, aartsbisschop Alan Harper (foto), heeft naar aanleiding van Pasen opgeroepen tot  solidariteit en steun voor de Iraanse dissidenten die in Ashraf Camp Liberty in Irak het risico lopen slachtoffer te worden van gedwongen verplaatsing en militair geweld .

De aartsbisschop wees erop dat de nederzetting Ashraf door de Irakese militairen is afgesloten van de buitenwereld en dat de Iraanse ballingen daar nog steeds het slachtoffer zijn van mensenrechtenschending. Hij herinnerde aan de bloedige aanval op de inwoners van Ashraf op 8 april 2011, toen Irakese soldaten 30 ongewapende burgers hebben gedood en honderden verwond.

Alan Harper waarschuwde ervoor dat, door het voornemen van de Irakese regering om Ashraf te sluiten en de inwoners naar Iran uit te wijzen, de tegenstanders van het Iraanse regime het risico lopen op vervolging en gevaar voor lijf en leden.

De aartsbisschop bekritiseerde de onmenselijke omstandigheden in Camp Liberty bij Bagdad, waarheen al ongeveer 1200 bewoners van kamp Ashraf zijn overgeplaatst, en herinnerde eraan dat de asielzoekers zowel in Ashraf als in Camp Liberty het recht hebben op bescherming en veiligheid. Hij had eveneens kritiek op het feit dat er nog niets is gebeurd met de toezeggingen van de VN, de VS en de EU om de Iraanse ballingen te beschermen.

De bescherming van de mensen in Ashraf en Camp Liberty moet niet worden overgelaten aan de Irakese regering, die verantwoordelijk is voor de dood van tientallen Iraanse asielzoekers in Irak, aldus het hoofd van de Anglicaanse Kerk van Ierland.