11 april 2012 – “Meer dan 32% procent van de straatkinderen en kind-arbeiders wordt seksueel misbruikt, en de meeste hebben last van lichamelijke en psychische stoornissen.”
Shahrzadnews – Volgens Dr Farshid Yazdani, senior lid van de Iraanse Vereniging voor de Kinderbescherming, hebben straatkinderen en kind-arbeiders 45 keer meer kans om het HIV-AIDS virus op te lopen dan de rest van de bevolking. 1% van de 75 miljoen inwoners heeft aids.

In de Teheran Daily stond een artikel over een onderzoek door Dr Mohrez, universitair hoofddocent aan de Universiteit voor gezondheids- en revalidatieleer, waaruit bleek dat 5,4% van al deze kinderen aids heeft. Een derde hiervan zit in de leeftijdsgroep 10-14, de rest is tussen de 15 en 18 jaar. De arts waarschuwde dat deze problemen grotendeels komen doordat 72% van de kind-arbeiders geheel of gedeeltelijk analfabeet is. “Meer dan 32% procent van de straatkinderen en kind-arbeiders wordt seksueel misbruikt, en de meeste hebben last van lichamelijke en psychische stoornissen,” aldus Dr Mohrez.

De algemeen directeur van de Vereniging voor de Kinderbescherming, Dr Shiva Dolatabadi, verdedigde haar organisatie en andere liefdadigheidsinstellingen voor kinderen door te zeggen dat ze onvermoeibaar bezig waren om het aantal straatkinderen te verminderen en zorg te bieden voor degenen die risico lopen. Maar, zei ze, we hebben nog steeds een georganiseerde landelijke campagne nodig die gericht is op de aanpak van kinderproblemen.