26 april 2012 – Het opzettelijk belemmeren van de watervoorziening in Camp Liberty is het treiteren van Iraanse ballingen en staat in feite gelijk aan kwelling.
Volgens berichten uit Camp Liberty bij Bagdad wordt het watertekort daar steeds dramatischer. Er wonen daar meer dan 1500 Iraanse ballingen die vanuit Ashraf naar Camp Liberty zijn verplaatst.

Camp Liberty is niet aangesloten op de waterleiding. Het water moet worden aangevoerd door tankwagens. Het enige water dat Camp Liberty ter beschikking staat komt van een brandkraan 12 km verderop. Deze brandkraan wordt ook door omwonenden en bedrijven op de luchthaven gebruikt. Daardoor moeten de tankwagens wel tot vier uur wachten voordat ze water kunnen innemen (foto). Voordat ze Camp Liberty  in mogen worden de vrachtwagens gecontroleerd en doorzocht, wat nog meer tijd kost. Het kan dus wel tot zeven uur duren voordat het water bij het kamp arriveert.

Van de Irakese kampleiding mogen er niet meer tankwagens ingezet worden. Bovendien weigeren de Irakese autoriteiten Camp Liberty op het waterleidingnet aan te sluiten, hoewel er op slechts 1500 meter van het kamp een leiding ligt.

Het resultaat is dat de meer dan 1.500 Iraanse asielzoekers in Camp Liberty slechts kunnen beschikken over een fractie van de benodigde hoeveelheid water, wat tot ernstige problemen heeft geleid en waardoor de hygiënische omstandigheden verder verslechteren.
Het opzettelijk belemmeren van de watervoorziening in Camp Liberty is het treiteren van Iraanse ballingen en staat in feite gelijk aan kwelling. De vluchtelingen hebben een beroep gedaan op de VN om ervoor te zorgen dat dit getreiter ophoudt en er garanties komen voor een toereikende  watervoorziening.
Kans op gedwongen uitzetting

Als gevolg van deze situatie weigeren de in Ashraf achtergebleven Iraanse ballingen om naar Camp Liberty te verhuizen, zolang de pesterijen daar aanhouden en de watervoorziening nog steeds niet gegarandeerd is. Op verzoek van het regime in Teheran probeert de Irakese regering door dwang, intimidatie en dreigementen de mensen te dwingen Ashraf onmiddellijk te verlaten. En dat terwijl Camp Liberty steeds meer op een concentratiekamp gaat lijken.  Dit is een schendig van de overeenkomst tussen de VN en de Irakese regering van december 2011, waarin bepaald is dat elke verplaatsing naar Camp Liberty op vrijwillige basis moet zijn. De Iraanse ballingen in Kamp Ashraf hebben opnieuw een beroep gedaan op de VN en de Verenigde Staten om zo’n gedwongen uitzetting en andere mensenrechtenschendingen in Ashraf en Camp Liberty te voorkomen.