29 april 2012 – Campagne voor bescherming door de VN van de Iraanse dissidenten in Ashraf en Camp Liberty

Sinds april 2011 wordt voor het Europese hoofdkantoor van de Verenigde Naties in Genève een wake gehouden voor de bescherming van Iraanse dissidenten, die in Ashraf en in Camp Liberty in Irak bedreigd worden met militair geweld en grove schendingen van de mensenrechten. Onder de deelnemers zijn familieleden van de Iraanse asielzoekers die in Irak wonen, mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen uit verschillende landen.
Ze zetten zich voor het volgende in:

  • Doeltreffende maatregelen van de VN, de VS en de EU die de bescherming, de veiligheid en het respecteren van de mensenrechten van de bewoners van Ashraf en Camp Liberty garanderen en het voorkomen van elke gedwongen uitzetting tot de Iraanse ballingen door opname in derde landen in veiligheid zijn;
  • De UNHCR moet ervoor zorgen dat de inwoners van Ashraf en Camp Liberty naar veilige landen kunnen reizen;
  • Europese landen moeten gevolg geven aan de oproep van de VN secretaris-generaal en de leden van de Iraanse oppositie versneld toelaten;
  • De blokkade maatregelen en represailles tegen de Iraanse ballingen in Irak dienen onmiddellijk te worden beëindigd en vrije toegang tot medische zorg, familieleden en advocaten moet gegarandeerd worden.


 

De mensenrechtenactivisten in Genève doen een beroep op de VN om te zorgen voor menswaardige omstandigheden in Camp Liberty bij Bagdad, zoals:

  • Veiligheidsgaranties voor de vluchtelingen in Camp Liberty, het terugtrekken van alle strijdkrachten en het verwijderen van alle bewakingsapparatuur;
  • Bewegingsvrijheid voor de bewoners van Camp Liberty, vrije toegang tot medische zorg, advocaten en familieleden;
  • Het tot stand brengen van menswaardige omstandigheden in het kamp, o.a. de water- en elektriciteitsvoorziening, evenals permanente toezicht van de situatie door VN-medewerkers.