30 april 2012 – “De onmenselijke druk, die de Irakese regering uitoefent op de mensen in Ashraf en Camp Liberty, is onaanvaardbaar.”
In een schriftelijke verklaring hebben 32 leden van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa op 25 april geprotesteerd tegen de repressieve maatregelen van de Irakese regering tegen de Iraanse oppositieleden in Ashraf en Camp Liberty vlakbij Bagdad.

Parlementariërs van verschillende politieke groeperingen wijzen er in de verklaring op dat de druk die de Irakese regering uitoefent op de Iraanse ballingen is aangescherpt . In Camp Liberty zijn sinds 20 april door de Irakese troepen pantservoertuigen met machinegeweren ingezet. Tegelijkertijd zijn de beschermwanden, die het woongedeelte van de vluchtelingen zouden moeten beschermen tegen aanvallen, verwijderd. De overeenkomst met de Verenigde Naties over het verminderen van de gewapende troepen die in Camp Liberty aanwezig zijn wordt niet nageleefd.

De verklaring uit verder kritiek op de Irakese regering omdat deze niet toestaat dat er voorzieningen en voertuigen voor gehandicapten vanuit Ashraf naar Camp Liberty te worden gebracht, en dat het kamp, ondanks de totaal ontoereikende watervoorziening, niet wordt aangesloten op de centrale waterleiding.

De parlementariërs hebben een beroep gedaan op de lidstaten van de Raad van Europa, de VS en de VN om een eind te maken aan de verdere overplaatsing van de Iraanse asielzoekers vanuit Ashraf naar Camp Liberty, tot voldaan is aan de minimumeisen betreffende de voorzieningen voor de mensen daar, inclusief de water- en elektriciteitsvoorziening. De VN moet  ervoor zorgen dat de Irakese regering haar beloften nakomt.