8 mei 2012 – Oproep aan de VN-secretaris-generaal om doeltreffend op te treden tegen de dwangmaatregelen, humanitaire hulp te garanderen en de vluchtelingen te beschermen tegen het schenden van de mensenrechten.

De Britse Parlementaire Commissie voor Vrijheid in Iran, die bestaat uit leden van het Britse Hoger- en Lagerhuis,  veroordeelde op 5 mei het getreiter door de Irakese regering van de Iraanse oppositieleden, die vanuit  hun thuisbasis Ashraf worden geherhuisvest in Camp Liberty bij Bagdad.

Op 4 mei is ’s avonds weer een groep van 400 asielzoekers uit Ashraf vertrokken naar Camp Liberty. De voorafgaande identiteitscontroles en het doorzoeken van persoonlijke eigendommen van de Iraanse ballingen duurde acht dagen. Daarbij werd wederom geplunderd door Irakese soldaten.

Na langdurig onderhandelen werd met de Irakese autoriteiten overeengekomen dat er zes tankwagens voor het transport van schoon water, afvalwater en brandstof vanuit Ashraf mochten worden overgebracht naar Camp Liberty. In Camp Liberty heerst een tekort aan water. Het kamp is niet aangesloten op het waterleidingnet en op de riolering. De vluchtelingen zijn dringend aangewezen op de tankwagens om zich enigszins te kunnen handhaven.

Terwijl het konvooi in de nacht van 5 mei op weg was naar Camp Liberty lieten de Irakese troepen de vijf tankwagens niet verder rijden. Ze moesten terug naar Ashraf. Het heersende watertekort in Camp Liberty wordt gebruikt om de vluchtelingen onder druk te zetten. De kampleiding daar blokkeert de pogingen van de Iraanse ballingen om door eigen initiatief bij te dragen aan het oplossen van het bevoorradingsprobleem.

De Britse Parlementaire Commissie, die meedoet met de internationale campagne voor het beschermen van de Iraanse ballingen in Irak, verklaarde dat de pressiemiddelen tegen de asielzoekers uit Ashraf een ernstige schending zijn van de afspraken, die met de VN zijn gemaakt. Zij riepen de VN-secretaris-generaal op om effectieve maatregelen te nemen om deze intimidatie te stoppen en de levering van humanitaire hulp en de bescherming tegen het schenden van de mensenrechten van de vluchtelingen te garanderen.