18 mei 2012 – Golf van executies in Iran: regimeterreur om de bevolking te intimideren

Volgens de Iraanse staatsmedia en betrouwbare berichten van Iraanse mensenrechtenactivisten die tegen de doodstraf zijn, werden op 16 en 17 mei in Iran 26 mensen, onder wie vijf vrouwen, geëxecuteerd.

Volgens een verklaring van justitie in de west Iraanse stad Kermanshah zijn in de ochtend van 16 mei zeven gevangenen, onder wie een vrouw, in de centrale gevangenis van de stad door ophanging geëxecuteerd.

In de gevangenis van de noordoost Iraanse stad Ardebil zijn volgens de lokale justitie op 17 mei in de ochtend drie gevangenen geëxecuteerd.

Volgens Iraanse mensenrechtenactivisten zijn op 17 mei ’s morgens 16 executies voltrokken in de gevangenis van de centraal Iraanse stad Jazd. Onder de slachtoffers waren vier vrouwen en vijf mensen van Afghaanse afkomst.

Het merendeel van de gevangenen is geëxecuteerd wegens vermeende drugsdelicten. In hun rapport van maart over de doodstraf schrijft Amnesty International: “Iraanse activisten vrezen dat de overheid gebruik maakt van hun “oorlog tegen drugs” om politieke tegenstanders te executeren en de doodstraf gebruikt als werktuig tegen minderheden.”

In Iran worden ook mensen geëxecuteerd die volgens het internationaal recht geen misdrijf begaan hebben, bijvoorbeeld wegens het zich afkeren van de islam. De strafprocedures voldoen nooit aan de grondwettelijke normen. De veroordeelden zijn slachtoffer van willekeurige justitie, waarbij de doodstraf systematisch gebruikt wordt om de bevolking te intimideren en andersdenkenden de mond te snoeren.

Mensenrechtenactivisten hebben er bij de internationale gemeenschap opnieuw op aangedrongen om effectieve tegenmaatregelen te nemen. Met hun executiepraktijken gaat het regime in Teheran voorbij aan de internationale oproep om alle executies op te schorten en de doodstraf af te schaffen. Eind maart heeft de EU nieuwe sancties uitgevaardigd tegen ambtenaren van het Iraanse regime die verantwoordelijk zijn voor het schenden van de mensenrechten, met name executies, die volgens het internationaal recht illegaal zijn.

Een van de Iraanse functionarissen bovenaan op de EU-lijst is Sadeq Larijani, hoofd van de Iraanse rechterlijke macht. De EU besloot tot sancties tegen hem wegens ” de vele doodvonnissen die in tegenspraak zijn met dat de internationale normen, waaronder steniging, wurgen door verhanging, executies van minderjarigen en openbare executies.”

Vijf vrouwen onder de executieslachtoffers – mensenrechtenactivisten vragen om effectieve maatregelen van de internationale gemeenschap om de golf van executies in Iran te stoppen.