Geen onderhandelingen met het regime in Teheran over het lot van Iraanse vluchtelingen!

27 mei 2012 – De aartsbisschop van Wales, dr. Barry Morgan (foto), het hoofd van de Anglicaanse Kerk van Ierland, aartsbisschop Alan Harper, en 13 andere bisschoppen en geestelijken van de Anglicaanse kerk hebben op 17 mei geprotesteerd tegen de mogelijke betrokkenheid van het regime in Teheran bij de onderhandelingen over het lot van de 3400 Iraanse asielzoekers, die in Ashraf en Camp Liberty in Irak wonen.

Martin Kobler, hoofd van de VN ondersteuningsmissie in Irak (UNAMI), die namens de Verenigde Naties verantwoordelijk is om de crisis rond de Iraanse asielzoekers in Irak op te lossen, heeft begin mei in Teheran gesprekken gevoerd met functionarissen van het Iraanse regime.

De anglicaanse kerkleiders werken mee aan de internationale mensenrechtencampagne voor de Iraanse ballingen in Irak, die gevaar lopen naar Iran te worden gedeporteerd, waar ze bedreigd worden met martelingen en massa-executies. Zij spraken hun ontsteltenis uit over de contacten van UNAMI met het regime in Teheran, terwijl de Iraanse autoriteiten het Ahmed Shaheed, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, onmogelijk maken het land te bezoeken. Er bestaat bezorgdheid dat het Iraanse regime de contacten met UNAMI gebruiken zal om meer druk uit te oefenen op de Irakese regering, wat voor de Iraanse oppositie in Irak zou kunnen leiden tot nog meer intimidatie en bedreigingen.

In de verklaring van de Anglicaanse kerkleiders wordt gewaarschuwd dat elke betrokkenheid in de onderhandelingen over het lot van de Iraanse asielzoekers in Irak van het regime in Teheran, een van ’s werelds ergste schenders van de mensenrechten, een schending betekent van het internationale vluchtelingenrecht. Dit brengt het risico mee van nog meer geweld tegen de Iraanse ballingen in Ashraf en Camp Liberty, en nog ergere vervolging van hun familieleden in Iran.