In Iran lopen duizenden gevangenen het risico geëxecuteerd te worden. Het regime in Teheran blijft ingaan tegen de wereldwijde trend om de doodstraf af te schaffen.

Executies in Iran: terreurmiddel van het regime tegen de bevolking

De Europese Unie heeft Iran opgeroepen om te stoppen met executies. In een verklaring van 30 mei staat dat het hoofd buitenlands beleid van de EU, Catherine Ashton, zeer bezorgd is over de alarmerende toename van het aantal executies in Iran. Het aantal executies in de eerste vijf maanden van 2012 bewijst dat Iran tot de landen hoort waar de doodstraf het meest wordt toegepast. Daardoor blijft het regime in Teheran ingaan tegen de wereldwijde trend om de doodstraf af te schaffen.

In Iran worden duizenden gevangenen bedreigd met executie, velen van hen wegens misdaden die volgens de internationale normen geen doodstraf rechtvaardigen. De EU wil dat Iran alle doodvonnissen wijzigt. Het hoofd buitenlands beleid van de EU eist van Iran opnieuw een moratorium op de executies en op de doodstraf.

Het standpunt van de Europese Unie ten opzichte van de doodstraf is duidelijk. Het afschaffen van de doodstraf staat centraal in het mensenrechtenbeleid van de EU. De doodstraf is volgens de EU is wreed en onmenselijk en is ongeschikt als afschrikmiddel tegen criminaliteit. Het afschaffen van de doodstraf draagt bij tot verbetering van de menselijke waardigheid en bevordert de ontwikkeling van de mensenrechten.