15 juni 2012 – De Iraanse mensenrechtenadvocaat Abdolfattah Soltani (foto), winnaar van de Internationale Prijs voor Mensenrechten van Neurenberg in 2009, werd deze week door een hof van beroep in Teheran veroordeeld tot 13 gevangenis. De 58-jarige internationaal bekende advocaat heeft in Iran vele slachtoffers van mensenrechtenschendingen verdedigd en is daardoor nu zelf doelwit van politieke vervolging.

In Duitsland werd de uitspraak scherp bekritiseerd. De voorzitter van de werkgroep voor mensenrechten en humanitaire hulp van de Unions-Fraktion, Erika Steinbach, en de uit Neurenberg afkomstige gevolmachtigde voor integratie, Michael Frieser, verklaarden:

“Dit vonnis in hoger beroep is schandalig. Het is louter politiek gemotiveerd en heeft geen enkele grondwettelijke maatstaf. Het is bijzonder hypocriet om de detentieperiode te verminderen van 18 tot 13 jaar. Het hof van beroep doet het voorkomen of men de eerste uitspraak opnieuw heeft afgewogen. In feite toont het regime in Teheran eens te meer zijn onmenselijke gezicht en wordt een diepgaand criticus van de Iraanse situatie permanent het zwijgen opgelegd.”

De in Neurenberg wonende dochter van de advocaat, Maede Soltani, vertelde daar dat haar vader, die sinds september 2011 gedetineerd is, in de gevangenis ziek is geworden en dringend medische hulp nodig heeft. Amnesty International noemde Soltani een “gewetensgevangene, uitsluitend gedetineerd wegens zijn legitieme activiteiten als verdediger van de mensenrechten.”