4 juli 2012 – Volgens berichten uit Camp Liberty bij Bagdad worden de ongeveer 2.000 Iraanse asielzoekers, die daarheen werden overgeplaatst vanuit hun woonplaats Ashraf, blootgesteld aan steeds meer repressieve maatregelen en schending van mensenrechten. Op verzoek van het regime van Teheran proberen de Irakese troepen, die de controle hebben over het kamp, de situatie daar ondraaglijk te maken teneinde de Iraanse oppositie murw te maken.

Sinds begin juni zijn meerdere leveringen van levensmiddelen en verzorgingsmiddelen, die door de Iraanse ballingen zelf zijn betaald, onder diverse voorwendselen niet in het kamp toegelaten. Daarbij ook leveringen van vlees, groenten en fruit.

De Irakese kampleiding verhindert ook dat de Iraanse ballingen zelf zonwering installeren om zich tegen de hitte te beschermen. In Camp Liberty zijn geen schaduwgevende bomen. De airconditioning in het woongedeelte van de vluchtelingen valt steeds uit omdat de stroomvoorziening volstrekt ontoereikend is.

Niettemin zijn diverse pogingen van de bewoners om op eigen initiatief te zorgen voor zonwering door de Irakese troepen verhinderd. De toezegging, gedaan in het bijzijn van VN-functionarissen, dat de installatie van zonwering is toegestaan, werd meerdere malen gebroken.

Intussen wordt het watertekort steeds erger. De Irakese autoriteiten blijven weigeren om Camp Liberty op de waterleiding aan te sluiten. Het water moet door tankers worden aangevoerd. En ook hierbij verhinderen de Irakese troepen de leveringen onder diverse voorwendselen, zodat de watertoevoer in de afgelopen 130 dagen meerdere malen werd onderbroken.

De bevoegde vertegenwoordigers van de VN in Irak, die volledig op de hoogte zijn van de handelwijze van het Irakese leger, konden het schenden van de rechten van de Iraanse asielzoekers niet voorkomen.

Tijdens de zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève in juni hebben mensenrechtenorganisaties ertegen geprotesteerd dat de water- en elektriciteitsvoorziening in Camp Liberty volstrekt onvoldoende is en dat daardoor dus ook de airconditioning niet werkt. Ze noemden het lichamelijke en geestelijke marteling, als de asielzoekers in de Irakese zomerhitte in woonruimten zonder voldoende koeling moeten verblijven , hen de noodzakelijke watervoorziening onthouden wordt en er door onvoldoende sanitaire voorzieningen onhygiënische toestanden ontstaan.

De Franse mensenrechtenorganisaties ACME en France Libertés – stichting van Danielle Mitterrand, die zich inzetten voor het wereldwijde recht op een adequate watervoorziening, hebben op een solidariteitsbijeenkomst met de mensen van Ashraf en Camp Liberty de internationale gemeenschap opgeroepen tot dringende maatregelen om de voorzieningen voor de Iraanse vluchtelingen in Irak te waarborgen.