2 juli 2012 – De VN experts, onder wie de speciale VN rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, riepen Iran op om zijn verplichtingen jegens het internationaal recht na te komen. Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten schrijft voor dat de doodstraf – als die al uitgesproken wordt – alleen mag worden toegepast voor de zwaarste misdrijven en na een rechtmatig en eerlijk proces. Executies die worden uitgevoerd in strijd met deze internationale verplichtingen zijn volgens de experts willekeurig. Ze riepen Iran op om onmiddellijk te stoppen met het opleggen van de doodstraf voor vergrijpen die geen ernstig misdrijf zijn.

De speciale VN rapporteur wees erop dat er in Iran sinds januari 2012 ten minste 25 executies in het openbaar plaatsvonden. Openbare executies maken de gruwelijkheid en de onmenselijkheid van de doodstraf nog erger.

De VN experts zijn bezorgd over de frequentie waarmee de doodstraf in Iran wordt toegepast, ondanks de vele oproepen tot opschorting van executies. Volgens verschillende bronnen vonden er sinds begin 2012 zo’n 220 executies plaats.

De VN experts zijn gealarmeerd over de frequentie waarmee de doodstraf wordt toegepast in Iran. Meerdere bronnen spreken over 220 executies sinds begin 2012.

Drie speciale rapporteurs van de Verenigde Naties veroordeelden op 28 juni de aanhoudende executies in Iran, waaronder de executie van vier leden van de Arabisch sprekende minderheid. Deze vier politieke gevangenen zijn half juni, na een onrechtmatig proces, in de Karoun gevangenis van de stad Ahwaz in zuidwest Iran geëxecuteerd.