19 juli 2012 – In een brief aan de VN secretaris-generaal waarschuwen de kerkelijke leiders tegen het dreigende geweld en mogelijke nieuwe slachtpartijen jegens de vluchtelingen in Ashraf en Camp Liberty.

Het hoofd van de Anglicaanse Kerk van Ierland, aartsbisschop Alan Harper (rechts), de aartsbisschop van Wales dr. Barry Morgan (links) en 18 andere bisschoppen uit het Verenigd Koninkrijk, hebben op 17 juli in een brief aan VN secretaris-generaal Ban Ki-moon hun toenemende bezorgdheid geuit over de veiligheid en het welzijn van de Iraanse asielzoekers in Ashraf en Camp Liberty in Irak. Zij wezen op de verslechterende humanitaire situatie in Camp Liberty, waarheen ongeveer 2.000 Iraanse ballingen vanuit Ashraf zijn overgeplaatst.

De anglicaanse kerkleiders zijn betrokken bij de internationale mensenrechtencampagne voor de Iraanse ballingen in Irak, die slachtoffer dreigen te worden van militair geweld, gedwongen overplaatsing en deportatie naar Iran, waar zij zullen worden geconfronteerd met martelingen en massa-executies.

In hun brief waarschuwen de kerkleiders tegen het dreigende geweld en een mogelijke nieuwe massamoord op de vluchtelingen, die door de Verenigde Naties officieel erkend zijn als asielzoekers. Verder wordt opgemerkt dat er in Camp Liberty gebrek is aan water, voedsel en medische zorg. De asielzoekers daar wordt het recht op bewegingsvrijheid onthouden. Privé-eigendommen van de Iraanse ballingen zijn geplunderd door Irakese militairen. Nog steeds wordt het niet toegestaan om in Camp Liberty wandelpaden en voorzieningen voor gehandicapten aan te leggen.

De kerkleiders doen een oproep aan de VN secretaris-generaal en de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Hillary Clinton, om in te grijpen zodat de Irakese regering ervoor zorgt dat de humanitaire situatie in Camp Liberty op een fatsoenlijk niveau wordt gebracht. Alleen dan kan de verhuizing vanuit kamp Ashraf naar Liberty doorgang vinden. Er dient druk op Irak uitgeoefend te worden, zodat zij hun internationale verplichtingen nakomen en de mensenrechten van de Iraanse vluchtelingen in Irak respecteren.