18 juli 2012 – Juristen vragen de internationale gemeenschap dringend om interventie teneinde de Iraanse asielzoekers te beschermen tegen verdere schending van hun mensenrechten.

Een internationale commissie van juristen, die zich inzetten voor de rechten van de Iraanse asielzoekers in Ashraf en in Camp Liberty in Irak, eiste op 16 juli  onmiddellijk ingrijpen door de internationale gemeenschap, omdat de humanitaire situatie van de Iraanse ballingen in Irak in toenemende mate verslechtert. De Irakese regering weigert nog steeds om maatregelen te nemen die dringend nodig zijn om de humanitaire situatie in Camp Liberty, waar de Iraanse vluchtelingen wederrechtelijk en onder onmenselijke omstandigheden worden vastgehouden, te verbeteren.

Op verzoek van het regime in Teheran heeft de Irakese regering de 1200 Iraanse ballingen, die nog in Kamp Ashraf verblijven, de laatste weken nog meer onder druk gezet. Met bedreigingen en represailles zouden ze gedwongen worden om Ashraf te verlaten. Hun advocaten vragen om ingrijpen door de internationale gemeenschap teneinde een gedwongen deportatie naar Camp Liberty, vlakbij Bagdad, te voorkomen. De humanitaire situatie in Camp Liberty, waar al zo’n 2.000 asielzoekers in onaanvaardbare omstandigheden verblijven, rechtvaardigt zo’n verhuizing niet, aldus de advocaten.

Het juridische comité, dat bestaat uit deskundigen in mensenrechten en internationaal recht, heeft een beroep gedaan op de Verenigde Naties en de Verenigde Staten om de Irakese regering ervan te overtuigen de met de Verenigde Naties overeengekomen afspraken na te komen.
Tal van de noodzakelijke maatregelen ter verbetering van de humanitaire situatie in Camp Liberty zijn tot dusver niet toegestaan of verhinderd door de Irakese militairen. Onder meer weigerden de Irakese autoriteiten het overbrengen van een aantal voorzieningen en voertuigen van Ashraf naar Liberty, hetgeen een schending is van het recht van de asielzoekers op privébezit.

Het nalaten van de nodige maatregelen om de humanitaire situatie in Camp Liberty te verbeteren is volgens de juristen een ernstige schending van het internationaal humanitair recht door de Irakese regering. De Iraanse ballingen in Ashraf en Camp Liberty  zijn politieke vluchtelingen die door de vluchtelingenorganisatie van de VN officieel erkend zijn als asielzoekers. Dus maken ze volgens het internationaal recht  aanspraak op bescherming, veiligheid en humanitaire hulp.

De juristen dringen aan op het nemen van de volgende noodzakelijke maatregelen:

  • Het kamp moet worden aangesloten op de waterleiding van Bagdad, of anders dienen de in Ashraf aanwezige pomp- en waterzuiveringsinstallaties naar Liberty worden gebracht, om water uit een nabijgelegen kanaal naar Liberty te pompen.
  • Om de stroomvoorziening te garanderen moeten alle generatoren vanuit Ashraf naar Liberty worden gebracht.
  • Tankwagens voor het vervoer van water en brandstof voor de generatoren en heftrucks voor het vervoer van zware lasten moeten vanuit  Ashraf naar Liberty worden gebracht.
  • Het moet worden toegestaan dat voertuigen en woonvoorzieningen van mensen met een handicap vanuit  Ashraf naar Liberty worden gebracht.
  • Er moeten voldoende voertuigen voor personenvervoer naar Liberty worden gebracht om binnen het kamp passagiers te vervoeren. Onder de vele vluchtelingen in Liberty zijn zieken en ouderen met loopproblemen, die zich moeilijk over de grindpaden kunnen voortbewegen.
  • Het moet worden toegestaan dat de inwoners van Liberty op eigen initiatief verharde wandelpaden en voor gehandicapten toegankelijke faciliteiten aanleggen en de woonbarakken voorzien van zonwering.
  • Het moet worden toegestaan dat de inwoners van Ashraf hun privé bezittingen die niet meegenomen konden worden verkopen, om in de kosten van het levensonderhoud in Liberty te kunnen voorzien.