26 juli 2012 – De behandeling van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty is een schending van het internationaal humanitair recht, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

De groep, een onderdeel van de VN Mensenrechtenraad dat zich bezighoudt zich met gevallen van ongefundeerde detentie, heeft op 17 juli haar bevindingen gepubliceerd over de omstandigheden in Camp Liberty in Irak, waar ongeveer 2.000 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden.
De VN werkgroep onderzoekt gevallen waarbij mensen illegaal en ongefundeerd door een staat vastgehouden worden en waar door die gevangenschap de rechten geschonden worden, die vastgelegd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De werkgroep behandelt ook gevallen waarbij asielzoekers en vluchtelingen in hun land van toevlucht vast worden gehouden zonder de juridische mogelijkheid om daar iets tegen te kunnen ondernemen, of waar het internationaal recht geschonden wordt door discriminatie o.a. wegens politieke overtuiging.
Namens de ongeveer 2.000 Iraanse asielzoekers, die sinds februari 2012 vanuit Ashraf, waar ze al 25 jaar woonden, werden overgeplaatst naar Camp Liberty bij Bagdad, hebben tien Iraanse ballingen bij de VN een klacht ingediend inzake het schenden van hun rechten en de situatie in Camp Liberty. Een verzoek om informatie hierover van de VN Werkgroep aan de Irakese regering bleef onbeantwoord.

Op verzoek van het regime in Teheran heeft de Irakese regering in Camp Liberty gevangenisachtige en onmenselijke omstandigheden gecreëerd om de Iraanse oppositie daar te demoraliseren en hun terugkeer naar Iran af te dwingen, waar ze geconfronteerd zullen worden met martelingen en executies. De naar Camp Liberty overgeplaatste Iraanse ballingen hebben geen bewegingsvrijheid en mogen het kamp niet verlaten. Al zes maanden lang mogen advocaten, familieleden of onafhankelijke mensenrechtenorganisaties het kamp niet bezoeken van de Irakese autoriteiten. Net als in een gevangeniskamp wordt Camp Liberty bewaakt door gewapende Irakese troepen, die patrouilleren in het woongebied van de vluchtelingen en toezicht houden op het privéleven van de bewoners.

 

De VN werkgroep bevestigt in haar rapport dat de inwoners van Camp Liberty de status is toegekend van ‘internationaal beschermde personen ” in overeenstemming met de Vierde Conventie van Genève, en dat het gaat om asielzoekers, die niet zijn beschuldigd en niet zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit.

De werkgroep concludeert dat de situatie in Camp Liberty overeenkomt met een gevangeniskamp, omdat de mensen zijn beroofd van iedere bewegingsvrijheid en geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Ze worden in Camp Liberty behandeld als gevangenen, hetgeen in strijd met het recht is.

Het betreft hier ongefundeerde detentie, aldus de VN werkgroep, want er is geen enkele juridische reden om de Iraanse asielzoekers vast te houden. Hun detentie is een schending van het internationaal humanitair recht, de mensenrechten en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
De VN werkgroep doet een beroep op de Irakese regering om de condities in Camp Liberty dusdanig te wijzigen dat de mensenrechten van de asielzoekers worden gerespecteerd. De werkgroep eist het opheffen van iedere beperking van bewegingsvrijheid en verlangt compensatie voor de asielzoekers wegens de onrechtmatige en ongefundeerde detentie tot op heden.