Er is een groot aantal slachtoffers. Veel onnodige schade is veroorzaakt door het plunderen van de rijkdommen van de streek door het regime van de moellahs. Die gebruiken dit voor onderdrukking, militaire en nucleaire projecten en terrorisme, en om de economische infrastructuur te vernietigen.

SMV heeft haar medeleven geuit met de families van de slachtoffers van de aardbeving van zaterdag 11 augustus in de provincie Azerbeidzjan, noordwest Iran, en wil graag de tienduizenden gewonden en daklozen onafhankelijk helpen.

Het aantal slachtoffers van de aardbeving had veel lager kunnen zijn. De grootschalige menselijke verliezen en indirecte schade is te wijten aan het criminele en onmenselijke beleid van het theocratische regime in Iran. Dat heeft de grote en rijke hulpbronnen van het land geplunderd en gebruikt voor onderdrukking, terrorisme, en militaire en nucleaire projecten in plaats van het aan te wenden voor de basisbehoeften van de bevolking. Onder het klerikale bewind is niets gedaan om de mensen van de streek te beschermen tegen natuurrampen, en de nationale economie en de infrastructuur is vernietigd.

Volgens het geofysisch centrum van de Universiteit van Teheran vond de aardbeving plaats nadat er de afgelopen week in deze regio al vijf bevingen waren geregistreerd. Het regime van de mullahs deed echter niets om de bewoners van dit gebied te helpen. Men negeert het lijden van de mensen in deze regio, verschaft zelfs geen minimale hulp, en verbergt de ware omvang van deze ramp om uitbarstingen van volkswoede te voorkomen.

De aardbeving trof de provincies West- en Oost-Azerbeidzjan, Ardebil en Zanjan. Meer dan 60 dorpen tussen Tabriz en Ahar en tussen Ahar en Razqan hebben zware verliezen geleden. Veel dorpen zijn volledig verwoest en de communicatie met veel steden en dorpen is verbroken.
Aardbeving in Iran (archief)