14 augustus 2012 – Actie bij de VN: mensenrechtenactivisten waarschuwen voor dreigende gedwongen ontruiming van Iraanse ballingen in Ashraf
In Genève hebben mensenrechtenexperts en parlementariërs tijdens een bijeenkomst op 8 augustus de Verenigde Naties opgeroepen om concrete maatregelen te nemen om te voorkomen dat de Iraanse asielzoekers in Ashraf en in Camp Liberty vlakbij Bagdad opnieuw slachtoffer worden van mensenrechtenschendingen door de Irakese regering. Zij wezen erop dat de Irakese regering hun belofte om de mensenrechten van de Iraanse ballingen te respecteren systematisch breekt.

Onder de deelnemers van de conferentie in het hoofdkwartier van de VN in Genève VN waren:

  • Prof. Jean Ziegler, vice-voorzitter van de adviescommissie van de VN Mensenrechtenraad
  • Anne-Marie Lizin, ere-voorzitter van de Belgische Senaat, oud-minister en speciaal rapporteur van de VN Mensenrechtencommissie
  • Eric Voruz, lid van de Zwitserse volksvertegenwoordiging en lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (links)
  • Christiane Perregaux, tweede voorzitter van de grondwetgevende vergadering van het kanton Genève en honorair hoogleraar aan de Universiteit van Genève
  • Jean-Charles Rielle, voorzitter van de gemeenteraad van Genève

De mensenrechtenactivisten deden een beroep op de VN om ervoor te zorgen dat de Irakese regering handelt in overeenstemming met het akkoord met de VN inzake het naleven van de humanitaire rechten van de Iraanse asielzoekers in kamp Ashraf en Liberty. Zij benadrukten dat de uitzetting van 1200 Iraanse ballingen van Ashraf naar Camp Liberty, waar Irak mee dreigt, moet worden voorkomen wegens de onmenselijke omstandigheden die daar heersen. Het verbeteren van de humanitaire situatie in Camp Liberty is een minimale voorwaarde voor verdere hervestiging. De Irakese regering mag niet langer verhinderen dat de Iraanse asielzoekers op eigen initiatief verbeteringen aanbrengen in de situatie in Camp Liberty.

Tijdens de conferentie werd benadrukt dat de Verenigde Naties en de Verenigde Staten volgens het internationaal recht verantwoordelijk zijn voor de bescherming en de veiligheid van de Iraanse ballingen in Ashraf en Camp Liberty, die door de VN vluchtelingenorganisatie officieel erkend zijn als asielzoekers.

Tot de mensenrechtenorganisaties die zich bij de VN inzetten voor de Iraanse ballingen zijn France Libertés, de stichting van de voormalige Franse First Lady Danielle Mitterrand, de Women’s Human Rights International Association (WHRIA), welke een consultatieve status bij de VN heeft, en de Beweging tegen Racisme en voor Vriendschap onder de Volkeren MRAP.