23 augustus 2012 – Campagne voor de bescherming van Iraanse asielzoekers in Ashraf en Camp Liberty door de VN
Sinds april 2011 worden voor het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève dagelijks wakes gehouden voor de bescherming van de Iraanse oppositie, die in Ashraf en Camp Liberty in Irak worden bedreigd met militair geweld, gedwongen verplaatsing en ernstige schendingen van de mensenrechten.

Onder de deelnemers aan de wakes zijn gezinsleden van de in Irak verblijvende Iraanse asielzoekers, mensenrechtenactivisten en verbannen en gevluchte Iraniërs uit verschillende landen.

Ze eisen dat de internationale gemeenschap, met name de VN, elke gedwongen uitzetting voorkomt, bescherming biedt en zorg draagt voor de eerbiediging van de mensenrechten van deze Iraanse asielzoekers in Irak, tot ze in derde landen opgevangen worden.
Verder roepen ze op om de gewapende troepen uit Camp Liberty terug te trekken, zodat de vluchtelingen daar kunnen leven in een veilige en niet-gewelddadige omgeving.
De VN is verzocht zich nadrukkelijk in te zetten voor de rechten van Iraanse ballingen in Irak. Deze omvatten:

  • het recht op een menswaardige behandeling en vrijheid van verkeer,
  • het recht op persoonlijke eigendom,
  • gratis toegang tot medische zorg,
  • gratis toegang tot advocaten en familieleden,
  • gratis toegang tot onafhankelijke mensenrechtenorganisaties en vertegenwoordigers van de media.