19 september 2012 – Familieleden en mensenrechtenactivisten eisen het stopzetten van de mensenrechtenschendingen van de Iraanse asielzoekers in Ashraf en Camp Liberty.
In de VS is het 1000ste stille protest gehouden voor de bescherming van de Iraanse oppositieleden, die in Ashraf en Camp Liberty in Irak worden blootgesteld  aan onderdrukking en schending van de mensenrechten.

De wakes vinden regelmatig plaats voor het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, alsmede voor het VN-hoofdkwartier in New York. Ze worden gehouden door familieleden van de Iraanse asielzoekers die in Irak wonen, mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen uit alle delen van de Verenigde Staten.

Zij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de Verenigde Naties en de Verenigde Staten effectief optreden om de mensenrechten van de Iraanse ballingen in Ashraf en Camp Liberty te handhaven en te beschermen, en hun uitwijzing en deportatie te voorkomen. Zij pleiten voor opname van de Iraanse oppositieleden door veilige derde landen. Tot het zover is moeten er voor de asielzoekers fatsoenlijke humanitaire leefomstandigheden worden gerealiseerd.