9 oktober 2012 – Het schenden van de mensenrechten van de Iraanse ballingen in Camp Liberty moet ophouden, de internationaal aanvaarde humanitaire regels moeten gerespecteerd worden.

Tijdens een conferentie over de situatie van de Iraanse asielzoekers in Ashraf en Camp Liberty in Irak hebben Europarlementariërs op 3 oktober een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om in te grijpen, zodat er een eind komt aan het schenden  van de mensenrechten van de Iraanse ballingen daar.
De conferentie vond plaats in het Europees Parlement in Brussel onder leiding van Struan Stevenson, voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak. Bij de deelnemers waren:

•    Alejo Vidal Quadras, vice-voorzitter van het Europees Parlement
•    Jim Higgins, lid presidium Europese Parlement
•    Günter Verheugen, deskundige buitenlands-, veiligheids- en ontwikkelingsbeleid, commissaris en vice-voorzitter van de Europese Commissie (1999-2009)
•    Een aantal leden van het Europees Parlement, waaronder Marian Harkin, Edit Bauer, Romana Jordan en Filip Kaczmarek.

De Europarlementariërs wezen erop dat de Iraanse ballingen in Ashraf en Camp Liberty politieke vluchtelingen zijn, door de Verenigde Naties erkend als asielzoekers. Volgens de Vierde Conventie van Genève is hen de status toegekend van “internationaal beschermde personen”. Daardoor is de internationale gemeenschap verplicht hen te beschermen.

Tijdens de conferentie werd aan de kaak gesteld dat door de omstandigheden in Camp Liberty de internationale mensenrechten en humanitaire regels, die voor een vluchtelingenkamp gelden, geschonden worden. De Iraanse oppositieleden worden er behandeld als in een gevangeniskamp. De Europarlementariërs eisten dat Camp Liberty officieel wordt erkend als vluchtelingenkamp van de VN vluchtelingenorganisatie. De Verenigde Naties moeten ervoor zorgen dat de internationaal gevestigde humanitaire regels daar in acht worden genomen.

Bij de conferentie was er ook kritiek dat de asielzoekers bij de overplaatsing van Ashraf naar Camp Liberty het grootste deel van hun privébezittingen in Ashraf moesten achterlaten. In strijd met het recht op privé-eigendom staat Irak niet toe dat de evacués hun achtergelaten bezittingen verkopen. Daardoor is Ashraf, waar de Iraanse ballingen bijna 25 jaar hebben gewoond, overgeleverd aan plunderingen zodra iedereen vertrokken is.

De internationale gemeenschap moet ervoor te zorgen dat de Iraanse ballingen hun privé-eigendom mogen houden of verkopen. Tot de opname van de asielzoekers in veilige derde landen, dienen er in Camp Liberty fatsoenlijke levensomstandigheden te worden gecreëerd.