10 oktober 2012 – Oproep tot wereldwijd afschaffen van de doodstraf: “De Europese Unie is in alle gevallen en onder alle omstandigheden tegen de doodstraf. Het wereldwijd afschaffen ervan is een van de belangrijkste doelstellingen van het mensenrechtenbeleid van de EU.”

Ter gelegenheid van de Werelddag tegen de doodstraf, die jaarlijks plaatsvindt op 10 oktober, heeft de Europese Unie opnieuw opgeroepen tot de universele afschaffing van de doodstraf.

Catherine Ashton, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Unie en vicevoorzitter van de Commissie: “De doodstraf is een wrede, onmenselijke en onomkeerbare maatregel, die het fundamentele mensenrecht op leven en waardigheid schendt. In geval van een gerechtelijke dwaling – waarvoor geen enkele rechtsorde immuun is – leidt het tot een onomkeerbaar verlies van een mensenleven, wat vreselijk is. De doodstraf kan de betreffende misdaad niet ongedaan maken, noch de dood van het slachtoffer. Hij moet definitief tot het verleden behoren ”

De Europese Unie bevestigt regelmatig haar afwijzing van de doodstraf en gebruikt veel van de haar beschikbare diplomatieke middelen, zoals verklaringen, maatregelen en gesprekken over de mensenrechten met haar partners, om de wereldwijde afschaffing te bewerkstelligen. Het afschaffen van de doodstraf heeft de hoogste prioriteit van de EU in het kader van mensenrechten en democratie.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle, en zijn collega’s uit Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Liechtenstein en Zwitserland hebben op 10 oktober een oproep gedaan tot het wereldwijd afschaffen van de doodstraf. “We zullen ons gezamenlijk, vastberaden en aanhoudend inzetten, zodat het aantal executies blijft afnemen (…) tot deze onmenselijke straf volledig verdwenen is,” schreven ze in een gezamenlijk artikel in de “Frankfurter Rundschau”.

In 58 landen over de hele wereld wordt volgens Amnesty International de doodstraf nog voltrokken, het meest in Iran, Irak, de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en Jemen Het aantal staten is de afgelopen tien jaar gedaald, in 17 landen is de doodstraf afgeschaft.