Volgens een bericht van het Comité ter Verdediging van Religieuze Gelovigen heeft Firouz Khanjani, een christelijke pastor, verklaard dat hij te horen heeft gekregen dat minstens 100 mensen zijn gearresteerd [door veiligheidstroepen]. Hij zei dat het aantal opgepakte mensen in de afgelopen tien dagen zelfs kan zijn opgelopen tot 400.

Hij zei dat veiligheidstroepen kerken in Isfahan, Shiraz en Teheran zijn binnengedrongen en de aanwezige deelnemers aan de gebedsdiensten hebben gearresteerd.
‘Op 12 oktober afgelopen vrijdag zijn ten minste vijf leden van de Iraanse Kerk in Shiraz opgepakt, onder wie Mohammad Roghan Gir (broeder Vahid),’ zei hij.
‘De Iraanse Christelijke Groep heeft bekendgemaakt dat alle arrestanten zich in detentiecentra van het Inlichtingenbureau bevinden.’

Firouz Khanjani heeft daarnaast berichten bevestigd dat een aantal mensen zijn gearresteerd wegens ‘activiteiten tegen de nationale veiligheid’.
‘Ik maak me zorgen over de toestand van de gevangengezette christenen.’

‘We weten dat veel van deze mensen onder dwang hebben moeten beloven dat ze niet meer ter kerke zullen gaan om vrijgelaten te worden,’ zei Khanjani.

Volgens christelijke bronnen zijn vijf christenen die acht maanden geleden zijn opgepakt in Shiraz beschuldigd van ‘het vormen van illegale groepen’, ‘deelname aan plechtigheden in huiskerken’, ‘antipropaganda tegen de Islamitische Republiek’ en ‘afbreuk doen aan heilige islamitische personen door zich te bekeren tot het christendom’.

Verder zijn er zorgen over de gezondheid van een aantal christelijke pastors die eerder zijn gearresteerd door veiligheidstroepen, onder wie dominee Behnam Irani, die vanwege zijn bekering tot het christendom tot de doodstraf is veroordeeld.

Naar verluidt heeft hij in de gevangenis last van tal van aandoeningen omdat hij mishandeld is.
(Website van Radio France – 16 oktober 2012)