24 oktober 2012 – Campagne voor de bescherming van de Iraanse asielzoekers in Ashraf en Camp Liberty door de VN.
Al 18 maanden wordt in Genève dagelijks gedemonstreerd voor de bescherming van de Iraanse asielzoekers, die in Ashraf en Camp Liberty in Irak blootgesteld worden aan mensenrechtenschending en onderdrukking.

Aan de betogingen bij het Europese hoofdkantoor van de Verenigde Naties nemen familieleden van de in Irak wonende Iraanse oppositieleden, mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen uit verschillende landen deel.

Ze eisen dat de internationale gemeenschap, in het bijzonder de VN, zorgt voor bescherming en het respecteren van de mensenrechten van de Iraanse asielzoekers in Irak, totdat ze in derde landen zijn ondergebracht. In Iran moet een eind komen aan de represailles tegen familieleden van de Iraanse vluchtelingen in Irak.

De betogingen in Genève zijn een oproep aan de Verenigde Naties tot spoedmaatregelen om een eind te maken aan de humanitaire noodsituatie in Camp Liberty:

  • In Camp Liberty, waarheen de meeste asielzoekers vanuit kamp Ashraf zijn overgebracht, moeten fatsoenlijke levensomstandigheden worden gecreëerd.
  • Camp Liberty moet officieel worden erkend als vluchtelingenkamp van de VN vluchtelingenorganisatie. De VN moet ervoor zorgen dat daar de internationaal geldende humanitaire regels in acht worden genomen. Mensenrechten waarnemers moeten toegang krijgen tot het kamp.
  • De aanvoer van water, elektriciteit en voedsel moet regelmatig en voldoende zijn.
  • De zorg voor zieken en gehandicapten moet gegarandeerd zijn. Alle medische voorzieningen en speciale voertuigen, met name voor gehandicapten, moeten vanuit Ashraf naar Camp Liberty worden overgebracht. De looppaden en andere faciliteiten in Camp Liberty moeten zodanig worden aangepast dat zij ook bruikbaar zijn voor mensen met loophulpmiddelen.
  • Er moet een eind gemaakt worden aan de verbodsbepalingen en represailles, waarmee het de Iraanse ballingen verhinderd wordt om op eigen initiatief hun humanitaire situatie verbeteren. Zelfhulp moet worden toegestaan.