12 november 2012 – De Iraanse ballingen mogen geen contact hebben met hun advocaten. In strijd met het internationaal recht zijn ze beroofd van hun privé-eigendommen.
Irak blijft de mensenrechten van de Iraanse asielzoekers in Ashraf en Camp Liberty schenden. Het Irakese leger staat geen bezoek toe van advocaten, familieleden of onafhankelijke mensenrechtenwaarnemers aan Camp Liberty. Eind oktober en begin november hebben Egyptische en Irakese advocaten opnieuw tevergeefs geprobeerd hun cliënten in Camp Liberty te treffen. Ze kregen van het Irakese leger geen toestemming om het kamp te betreden.

De Unie van Arabische advocaten, waartoe een aantal gerenommeerde juristen uit Irak en andere Arabische landen behoort, heeft in een verklaring erover geprotesteerd dat de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty geen contact mogen hebben met hun advocaten, hetgeen een overtreding is van het internationale recht. Verschillende Egyptische advocaten van de Iraanse ballingen werd de toegang tot Irak geweigerd.

Intussen werd bekend dat de Irakese regering onder verschillende voorwendsels van plan is om de privé-eigendommen van de Iraanse ballingen, die vanuit Ashraf naar Camp Liberty werden overgeplaatst, in beslag te nemen. Deze plannen worden afgedwongen door het regime in Teheran als repressieve maatregel om de Iraanse oppositie murw te maken.

Bij de door het Irakese leger gedwongen verplaatsing van meer dan 3.000 Iraanse ballingen, moesten deze het grootste deel van hun privébezit in Ashraf achterlaten. De Iraanse oppositie woonde al 25 jaar in Ashraf,  waar hun onderhoud uit eigen middelen bekostigd werd. Alle faciliteiten in Ashraf werden door de Iraanse ballingen zelf opgebouwd.

In de voormalige Amerikaanse militaire basis Camp Liberty hebben de vluchtelingen de faciliteiten en voertuigen die ze in Kamp Ashraf moesten achterlaten dringend nodig. Hieronder zijn generatoren en medische voorzieningen.

Toch blijft het Irakese leger het overbrengen van de privébezittingen van de Iraanse ballingen vanuit kamp Ashraf naar Camp Liberty weigeren. In strijd met het recht op privé-eigendom staat Irak ook niet toe dat ze hun achtergelaten eigendom verkopen. Intussen wordt de noodsituatie in Camp Liberty steeds ernstiger.

De schending van het recht op privé-eigendom is een schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De Iraanse ballingen in Ashraf en Camp Liberty zijn politieke vluchtelingen die door de VN als asielzoekers zijn erkend. Volgens de Vierde Conventie van Genève is hen de status toegekend van “internationaal beschermd persoon”. Daarmee heeft de internationale gemeenschap de plicht om hen te beschermen.