30 oktober 2012 – Parlementariërs en juridische deskundigen in volkenrecht eisen dat Camp Liberty officieel wordt erkend als vluchtelingenkamp onder VN-bescherming. De VN moeten ervoor zorgen dat de Iraanse ballingen in overeenstemming met de van toepassing zijnde internationale humanitaire regels behandeld worden.
Door middel van een conferentie hebben parlementariërs en juristen op 30 oktober in Den Haag de aandacht gevraagd voor de noodsituatie van de Iraanse asielzoekers in Kamp Ashraf en Camp Liberty in Irak. Zij riepen de VN op om spoedmaatregelen te nemen om een eind te maken aan het schenden van de mensenrechten van de Iraanse ballingen daar.

Henk de Haan                                      Harry van Bommel


Patrick Kennedy                                            Dr. Juan Garces


Visly Martin                                                   Beuke Beumer

De conferentie veroordeelde de onderdrukking van de Iraanse ballingen door het Irakese leger. De condities in Camp Liberty zijn een schending van de internationale mensenrechten en de humanitaire bepalingen die van toepassing zijn voor vluchtelingenkampen. De Iraanse oppositie wordt er behandeld als in een gevangeniskamp. De VN werd gevraagd om Camp Liberty officieel als een vluchtelingenkamp van de VN vluchtelingenorganisatie te erkennen. De VN moet ervoor zorgen dat de internationaal aanvaarde humanitaire regels er worden nageleefd, tot de opname van asielzoekers in veilige derde landen  geregeld is.
Bij de deelnemers aan de conferentie waren:
•    dr. Juan Garces, expert in internationaal recht en raadsman van de eisende partij in het onderzoek van de Hoge Raad van Spanje tegen de verantwoordelijken voor het bloedbad op Iraanse ballingen in Kamp Ashraf in april 2011
•    Patrick Kennedy, neef van John F. Kennedy en voormalig Amerikaans Congreslid
•    prof. dr. Henk de Haan, voorzitter van de Nederlandse parlementaire groep voor een vrij Iran
•    Harry van Bommel, lid van het Nederlandse parlement

In Den Haag wezen de deelnemers erop dat de Iraanse ballingen uit Ashraf en Camp Liberty politieke vluchtelingen zijn, die door de Verenigde Naties erkend zijn als asielzoekers. Volgens de Vierde Conventie van Genève is hen de status toegekend als “internationaal beschermd persoon”. Daarmee heeft de internationale gemeenschap de plicht om hen te beschermen.

De werkgroep van de VN-Mensenrechtenraad, die zich bezighoudt met gevallen van willekeurige detentie, heeft eind augustus opnieuw een rapport gepubliceerd over de omstandigheden in Camp Liberty, waar ongeveer 3.000 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden. De VN-werkgroep onderzoekt zaken waarbij mensen illegaal en willekeurig door een staat worden vastgehouden en waarbij door die detentie rechten geschaad worden, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.


De VN-werkgroep concludeert dat de voorwaarden die door de Irakese regering in Camp Liberty worden gehanteerd, “gelijk staan aan die in een gevangenis, want er is geen enkele bewegingsvrijheid en interactie met de buitenwereld. De bewoners worden vastgehouden als gedetineerden.”
De werkgroep kwam ook tot de conclusie dat er geen rechtsgrond is voor de detentie van de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty en dat deze detentie in tegenspraak is met de nationale en internationale regels inzake de mensenrechten (artikel 9 van de Universele Verklaring Rechten van de Mens, en 9 en 10 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en politieke Rechten.