15 november 2012 -Mensenrechtenactivisten roepen de internationale gemeenschap op tot spoedmaatregelen om de angstaanjagende golf van executies een halt toe te roepen.

Iraanse mensenrechtenactivisten berichten over  27 officieel bevestigde en nog eens 47 geheime executies in Iran in de afgelopen acht dagen. Zij roepen de internationale gemeenschap op om dringend maatregelen te nemen om de angstaanjagende golf van executies een halt toe te roepen.
Uit de noordoost Iraanse provinciehoofdstad Mashhad kwam het bericht over een massa-executie van 35 gevangenen in de Vakilabad gevangenis. Onder de slachtoffers van de terechtstellingen zouden ten minste vier Afghanen zijn.

De gevangenen waren wegens drugsdelicten ter dood veroordeeld. De doodstraf in Iran is het gevolg van oneerlijke processen, die meestal in het achter gesloten deuren en zonder de aanwezigheid van een advocaat worden gehouden. Veel mensen zijn veroordeeld door afgedwongen bekentenissen.

Volgens het internationale recht  “mag een  doodvonnis alleen worden opgelegd een voor de meest ernstige misdrijven.”  VN mensenrechten instanties, zoals de Mensenrechtencommissie en de speciale rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies hebben bevestigd dat drugsdelicten niet in de categorie van de “meest ernstige misdrijven” vallen. Volgens VN experts zijn de executiepraktijken in Iran te vergelijken met willekeurig ter dood brengen.