De Iraanse autoriteiten hebben toegegeven dat ten minste drie andere gedetineerden in het Kahrizak-detentiecentrum zijn gestorven als gevolg van marteling en andere vormen van mishandeling, nadat ze opgepakt waren bij acties van de overheid na de Iraanse presidentsverkiezingen in 2009. Ten minste één andere man is naar verluidt op datzelfde moment overleden.
Ex-gevangenen die hebben vastgezeten in de Evin-gevangenis in Teheran bevestigen dat marteling en andere vormen van mishandeling in bepaalde afdelingen van de gevangenis routine zijn. Eerdere sterfgevallen in detentie zijn niet volledig onderzocht in onafhankelijke en onpartijdige gerechtelijke processen.

Een van hen was Zahra Kazemi, een fotojournaliste met de Canadees-Iraanse nationaliteit die vast werd gehouden in de Evin-gevangenis en in 2003 overleed als gevolg de klappen die ze naar haar arrestatie had gekregen. Een functionaris van het ministerie van Inlichtingen werd vervolgens, als enige van de vijf functionarissen die aanvankelijk werden beschuldigd en berecht, vrijgesproken van de aanklacht dat hij haar had vermoord.

‘De Iraanse autoriteiten moeten onmiddellijk actie ondernemen om de omstandigheden in de gevangenis te verbeteren en ervoor zorgen dat alle gevangenen en gedetineerden onder hun hoede worden beschermd tegen marteling en andere vormen van mishandeling en te allen tijde humaan worden behandeld. Er moet verantwoordelijkheid worden afgelegd voor mensenrechtenschendingen die plaatsvinden achter de gesloten deuren van gevangenissen,’ zei Harrison.

Amnesty International heeft recentelijk aandacht gevraagd voor de zaak van negen vrouwelijke gevangenen in de Evin-gevangenis die in hongerstaking zijn gegaan uit protest tegen de mishandelingen, waaronder seksueel misbruik, waaraan ze in detentie blootstaan. (Amnesty International – 8 november 2012)