Geen medische zorg als doelbewuste sanctie tegen asielzoekers / grafschendingen in Ashraf
20 december 2012 – Iraanse asielzoekers in Irak wordt de nodige medische zorg geweigerd.
De meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers die worden vastgehouden in Camp Liberty bij Bagdad lijden nog steeds onder militair despotisme en onderdrukking. Het Irakese leger probeert de Iraanse oppositie uit te putten door het schenden van de mensenrechten.
De situatie in Camp Liberty is in strijd met de humanitaire bepalingen voor vluchtelingenkampen. Met name voor ouderen, zieken en gehandicapten is het leven er een dagelijkse kwelling. De sancties bestaan onder meer uit het verhinderen en beperken van de medische zorg voor de vluchtelingen.
In Camp Liberty zelf is de zorg voor de zieken ontoereikend. Veel behandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd door specialisten buiten het kamp. Zulke medische afspraken moeten door de Irakese kampleiding worden goedgekeurd. Maar zelfs na goedkeuring worden veel doktersbezoeken nog onder verschillende voorwendsels vertraagd of zelfs onmogelijk gemaakt.
In december konden veel behandelingen niet plaatsvinden omdat het vervoer van patiënten uit Camp Liberty naar Bagdad alsmaar werd vertraagd en uitgesteld door Irakese troepen.
Asielzoekers mogen alleen onder militaire begeleiding naar een dokter en moeten daarvoor eerst een vernederende fouillering ondergaan. De bewakers bemoeien zich zelfs met de behandeling en intimideren de behandelende artsen.

Veel van de Iraanse ballingen zijn ernstig gewond geraakt bij aanvallen van het Irakese leger die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en hebben daaraan blijvend letsel overgehouden. Ze hebben dringend behoefte aan fysiotherapie, die hen echter geweigerd wordt. In een aantal gevallen mochten de patiënten niet eens de door de artsen voorgeschreven medicijnen kopen.
Het verhinderen van medische zorg is een opzettelijke represaille van het Irakese leger tegen de Iraanse ballingen. Het verkrijgen van medische zorg is een legitiem recht van elk menselijk wezen. Het belemmeren van medische zorg als middel van onderdrukking is een misdaad tegen de menselijkheid.

Intussen kwamen er uit Ashraf, waar de Iraanse ballingen voor hun gedwongen verhuizing naar Camp Liberty ruim 25 jaar gewoond hebben, berichten dat de begraafplaats door huurlingen van het regime in Teheran is ontheiligd (foto). Iraanse media hebben foto’s gepubliceerd waarop te zien is dat graven van overleden tegenstanders van het regime geopend zijn en de grafstenen vernield en beklad worden.
Bij de verhuizing vanuit de door hen opgerichte nederzetting Ashraf hebben de Iraanse ballingen van de VN de toezegging gekregen dat de begraafplaats intact zou blijven. Het regime in Teheran en zijn huurlingen in Irak oefenen zelfs door het schenden van graven terreur uit tegen de oppositie.