14 december 2012 – De vrouwen, die het Bahai-geloof aanhangen, zijn veroordeeld tot gevangenisstraf wegens hun religieuze overtuiging. De gezondheid van de moeders en hun baby’s van vijf en elf maanden is ernstig verslechterd.
Volgens berichten van mensenrechtenactivisten in Iran zitten twee jonge vrouwen met hun kleine kinderen sinds september 2012 gevangen in Semnan, ten oosten van Teheran. Taraneh Nikain en Zahra Torabi (foto’s) zijn aanhangers van de Bahai religie. Aanhangers van dit geloof worden  in Iran blootgesteld aan systematische vervolging en ernstige schending van de mensenrechten.

Sinds 2009 zijn de Iraanse Baha’i’s in Semnan steeds weer het slachtoffer van vervolging. Ten minste dertig Baha’i’s zijn daar in de afgelopen drie jaar gearresteerd, sommige van hen hebben lange gevangenisstraffen gekregen. Hun woningen en bedrijven werden in brand gestoken of moesten sluiten. Het Bahai kerkhof werd ontheiligd.
De twee jonge vrouwen werden wegens hun religieuze overtuiging veroordeeld tot 23 en 20 maanden gevangenisstraf. De gevangen Baha’i’s zijn vaak echtparen of leden van een gezin die samen zijn gearresteerd. Daardoor hebben hun kinderen geen verzorging en moeten samen met hun moeders de gevangenis in.
De gezondheid van de moeders en hun baby’s van vijf en elf maanden is naar verluidt ernstig verslechterd. De kinderen hebben medische zorg nodig die ze in de gevangenis niet of onvoldoende krijgen.

Op 14 november heeft de gevolmachtigde voor de mensenrechten en humanitaire hulp van de Duitse regering, Markus Löning, al gewezen op de vervolging van de Baha’i’s in Semnan:
“Ondanks de vele internationale oproepen en protesten ervaren de Iraanse Baha’i’s een intensivering van de onderdrukking door het Iraanse regime. Vooral de berichten over de vervolging van de Baha’i’s in de Iraanse provincie Semnan vervullen mij met grote zorg.
Aanslagen, arrestaties en gerichte intimidatie van leden van de Bahai zijn net zo onaanvaardbaar als het willekeurige sluiten van winkels en de uitschrijving van Iraanse universiteiten.
Iran handelt hiermee in strijd met de fundamentele beginselen van de vrijheid van godsdienst, waartoe Iran zich heeft verplicht, onder meer door de ondertekening van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Ik roep de Iraanse leiders op om de vervolging van leden van de Baha’i onmiddellijk een halt toe te roepen en zich te houden aan haar verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht. “