28 december 2012 – Gevaar voor epidemieën / hulpverlening wordt gehinderd door het Irakese leger / intimidatie van Iraanse asielzoekers
In Camp Liberty bij Bagdad, waar meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden, is door overstromingen een ernstige noodtoestand ontstaan. De muren, die het kamp afsluiten van de buitenwereld, zorgen ervoor dat het water niet wegstroomt. Het Irakese leger, dat probeert de Iraanse oppositie door schending van de mensenrechten uit te putten, vertraagt en bemoeilijkt de hulpverlening.

Door zware regenval is het kamp bijna volledig ondergelopen. Bewoners kunnen alleen wadend door water tot bijna een meter diep bij de voorzieningen komen. De afvalwatertanks zijn overstroomd, zodat het hoge water is verontreinigd met rioolwater. Dit vormt een acuut risico op het uitbreken van ziektes in Camp Liberty.
De voormalige Amerikaanse militaire basis Camp Liberty is niet geschikt voor permanente huisvesting van meer dan 3.000 mensen.

Met name voor de ouderen, zieken en gehandicapten is het leven is er een dagelijkse kwelling. De situatie in Camp Liberty is in strijd met de humanitaire bepalingen voor vluchtelingenkampen. De faciliteiten zijn gammel. Bij de gedwongen verhuizing van de asielzoekers vanuit de nederzetting Ashraf mochten de Iraanse ballingen het grootste deel van hun technische faciliteiten en voertuigen niet meenemen. Daardoor ontbreken nu in Camp Liberty de nodige afvoerbuizen en pompen om overstromingen te voorkomen.

De Iraanse ballingen doen er op eigen initiatief alles aan om de humanitaire situatie in Camp Liberty te verbeteren. Met de weinige middelen waarover zij beschikken hebben zij een groot aantal reparaties verricht. Dit lastige werk wordt steeds maar weer door de kampleiding gehinderd door willekeurige verboden en represailles. Veel van het werk moet met de hand en met geïmproviseerd gereedschap gedaan worden, omdat het Irakese leger het overbrengen van de nodige machines, transportmiddelen, gereedschap en onderdelen vanuit Ashraf naar Camp Liberty niet toestaat.

Met het oog op de aanhoudende onderdrukking en de humanitaire crisis in Camp Liberty dringen de Iraanse asielzoekers erop aan te mogen terugkeren naar de nederzetting Ashraf, waar ze in 25 jaar een goed functionerende, onafhankelijke gemeenschap hebben gecreëerd. Op verzoek van het regime in Teheran heeft de Irakese regering de Iraanse ballingen echter onder onmenselijke omstandigheden in Camp Liberty geïnterneerd.
De politieke vluchtelingen in Camp Liberty zijn door de VN als asielzoekers erkend. Ze maken volgens het internationaal recht aanspraak op bescherming en humanitaire hulp.