27 december 2012 – Behrooz Rahimian stierf door hartfalen doordat de noodzakelijke behandeling niet werd goedgekeurd door het Irakese leger.
Volgens berichten uit Camp Liberty bij Bagdad is de Iraanse dissident Behrooz Rahimian (foto) daar op 23 december gestorven door hartfalen. Een maand eerder had het Irakese leger de noodzakelijke ziekenhuisbehandeling van de 56-jarige Iraanse balling verhinderd.

Behrooz Rahimian had al geruime tijd last van hartfalen. Op 25 november kreeg hij veel last van pijn op de borst. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis in Bagdad gebracht. De Iraanse asielzoekers mogen alleen onder militaire begeleiding naar medische afspraken en worden daarbij behandeld als gevangenen. In Bagdad wilden de artsen Behrooz Rahimian meteen op de intensive care opnemen. De militaire bewakers van de patiënt voorkwamen dit echter, intimideerden de artsen en stonden niet toe dat de patiënt klinisch behandeld werd. Nadat hij medicijnen voor zijn hart had ingenomen werd Behrooz Rahimian teruggebracht naar Camp Liberty.

Behrooz Rahimian heeft op 26 november een klacht ingediend bij de Verenigde Naties over het beletten van medische zorg door de Irakese militairen. Hij schreef o.a.: “In het ziekenhuis in Bagdad bemoeide de Irakese agent van de inlichtingendienst, die bij het bewakingsteam behoorde, zich met de medische zaken. Hij zorgde voor vertraging en artsen en andere ziekenhuismedewerkers werden onder druk gezet.
Hij intimideerde hen en vertelde botweg dat ze niet bevoegd waren om me een nacht in het ziekenhuis te houden. Toen ik mijn symptomen tegen de dokter begon te vertellen en de tolk mijn woorden wilde vertalen, verbood de agent de tolk om Engels te spreken, omdat daar geen vergunning voor was. Ik deed mijn best om hem uit te leggen dat ik geen Arabisch sprak, maar hij luisterde niet en het was dus niet mogelijk om met de arts te praten. Door deze intimidatie werd ik niet voor behandeling opgenomen en ik werd diezelfde avond naar Camp Liberty teruggestuurd.”

Behrooz Rahimian stamde uit een familie in het noorden van Iran, die jarenlang is vervolgd wegens hun verzet tegen de fundamentalistische dictatuur. Drie van zijn broers zijn in Iran geëxecuteerd.
Het verhinderen van medische zorg is een opzettelijke represaille van het Irakese leger tegen de Iraanse ballingen. Het verkrijgen van medische zorg is een legitiem recht van elk menselijk wezen. Het belemmeren van medische zorg als middel van onderdrukking is een misdaad tegen de menselijkheid.